By IELTS Expert

04 aprilie 2024 - 16:00

How to improve your grammar for IELTS, blog image

În acest articol:

 • De ce ai nevoie de gramatică pentru IELTS.
 • Cum este marcată gramatica pentru IELTS.
 • Cinci componente gramaticale de bază pentru IELTS.
 • Gramatica pentru IELTS Scriere.
 • Gramatica pentru IELTS Vorbire.
 • Gramatica pentru IELTS Ascultare și Citire.

IELTS evaluează gama completă a competențelor de limba engleză necesare pentru a avea succes în noua carieră sau program de studii din străinătate. Acesta este alcătuit din patru secțiuni: Ascultare, Citire, Scriere și Vorbire. Poți susține oricare dintre cele două teste IELTS în funcție de nevoile tale: IELTS Academic sau IELTS General Training.

Indiferent de testul pe care îl susții, gramatica (adică structura limbii engleze și modul în care o utilizăm) este o componentă esențială.

De ce ai nevoie de gramatică pentru IELTS

Gramatica este o parte importantă a modului în care vorbim, citim și înțelegem limba. Deși nu există o secțiune specială pentru gramatică în cadrul testului IELTS, va trebui să înțelegi noțiunile fundamentale de gramatică pentru a trece secțiunile de Scriere și Vorbire IELTS și o stăpânire bună a gramaticii va fi importantă și pentru Ascultare și Citire.

Gramatica pentru IELTS Academic

Testul IELTS Academic măsoară dacă nivelul tău de competență în limba engleză este potrivit pentru un mediu academic. Limbajul academic tinde să fie mai formal decât engleza uzuală, de aceea este important să înțelegi aspectele de bază ale scrisului academic.

Câteva sfaturi de gramatică pentru scrisul academic:

 • Asigură-te că înțelegi cum și când să folosești diateza activă și diateza pasivă. Diateza activă este mai concisă, dar uneori scrisul formal necesită utilizarea diatezei pasive. 
 • Punctuația corectă este esențială pentru scrisul academic. Asigură-te că înțelegi cum și când să folosești două puncte, punct și virgulă, apostrof, paranteze și alte semne de punctuație.
 • Folosirea timpului corect al verbului este extrem de importantă pentru a putea comunica precis ce s-a întâmplat, ce se va întâmpla și ce s-ar putea întâmpla, ceea ce poate fi esențial pentru textele academice.

Gramatica pentru IELTS General Training

Testul IELTS General Training măsoară competențele tale de limba engleză într-un context practic, uzual. Activitățile pentru acest test vor reflecta situații de la locul de muncă, dar și situații sociale.

Câteva sfaturi pentru gramatica uzuală:

 • Structura propoziției poate fi dificil de stăpânit, dar structuri variate și naturale pot avea un impact semnificativ asupra nivelului tău perceput de confort în utilizarea limbii.
 • Asigură-te că înțelegi ordinea în care trebuie folosite cuvintele într-o propoziție, deoarece acest lucru este important în vorbirea curentă.
 • Fii atent la idiomuri – acestea sunt expresii pe care oamenii le folosesc des în comunicarea uzuală, precum „get the ball rolling” (a începe o activitate) sau „touch base” (a contacta).

Vezi componentele gramaticale de bază pentru mai multe detalii.

Cum este notată gramatica pentru IELTS?

Secțiunile Scriere și Vorbire sunt evaluate pe baza a patru categorii diferite, inclusiv gramatica.

Categoriile secțiunii de scriere

Secțiunea Scriere a IELTS este notată pe baza a patru categorii:

 1. Realizarea activității (cât de bine acoperă răspunsul tău cerințele activității) 
 2. Coerență și coeziune (fluența și dispunerea textului tău)
 3. Resurse lexicale (vocabular și ortografie)
 4. Gamă și acuratețe gramaticală (capacitatea ta gramaticală)

Mai jos poți găsi detalii despre modul de evaluare a secțiunii de gramatică.

Notă Gamă și acuratețe gramaticală
9
 • Este utilizată o gamă largă de structuri care fac obiectul activității, cu flexibilitate deplină și o stăpânire desăvârșită.
 • Semnele de punctuație și gramatica sunt utilizate în mod corespunzător pe tot parcursul activității.
 • Greșelile minore sunt extrem de rare și a un impact minim asupra comunicării.
8
 • O gamă largă de structuri care fac obiectul activității, utilizate în mod flexibil și corect.
 • Majoritatea propozițiilor sunt lipsite de greșeli și punctuația este bine folosită.
 • Ocazional apar greșeli nesistematice și utilizări necorespunzătoare, dar acestea au un impact minim asupra comunicării.
7
 • Este utilizată o varietate de structuri complexe cu oarece flexibilitate și acuratețe.
 • Gramatica și semnele de punctuație sunt în general bine stăpânite și propozițiile fără greșeli sunt frecvente.
 • Pot persista câteva greșeli de gramatică, dar acestea nu afectează comunicarea.
6
 • Este utilizată o combinație de propoziții simple și complexe, dar flexibilitatea este limitată.
 • Exemple de structuri mai complexe nu sunt definite de același nivel de acuratețe ca în cazul structurilor simple.
 • Există greșeli gramaticale și de punctuație, dar acestea afectează rar comunicarea.
5
 • Gama de structuri este limitată și destul de repetitivă.
 • Deși s-a încercat folosirea de propoziții complexe, acestea tind să fie greșite și nivelul cel mai ridicat de acuratețe este obținut în frazele simple.
 • Greșelile gramaticale pot fi frecvente și pot determina unele dificultăți pentru cititor.
 • Semnele de punctuație ar putea fi folosite greșit.
4
 • Este utilizată o gamă foarte limitată de structuri.
 • Propozițiile subordonate sunt rare și predomină propozițiile simple.
 • Unele structuri sunt corecte, dar greșelile gramaticale sunt frecvente și pot afecta sensul.
 • Semnele de punctuație sunt folosite deseori greșit și în mod inadecvat.
3
 • Se încearcă folosirea structurilor propoziției, dar greșelile gramaticale și de punctuație predomină (cu excepția frazelor memorate sau a celor preluate din cerință). Acest lucru împiedică în mod semnificativ transmiterea sensului.
 • Lungimea ar putea fi insuficientă pentru a demonstra stăpânirea structurilor propoziției.
2
 • Nu se utilizează sau se utilizează în mod limitat structurile propoziției (cu excepția frazelor memorate).
1
 • Răspunsurile de 20 de cuvinte sau mai scurte sunt notate cu 1.
 • Nu există limbaj care să poată fi notat.

Categoriile secțiunii de vorbire

Secțiunea Scriere a IELTS este notată pe baza a patru categorii:

 1. Fluență și coerență (cât de bine poate fi înțeles sensul)
 2. Resurse lexicale (utilizarea corectă a limbii și idiomurilor) 
 3. Sferă și acuratețe gramaticală (tipurile de structuri ale propoziției utilizate)
 4. Pronunție (cât de bine poate fi înțeles modul în care vorbești)

Mai jos poți găsi detalii despre modul de evaluare a secțiunii de gramatică.

Notă Gamă și acuratețe gramaticală
9
 • Structurile sunt precise și corecte în permanență, cu excepția „greșelilor” caracteristice unui vorbitor nativ.
8
 • O gamă largă de structuri, utilizate în mod flexibil.
 • Majoritatea propozițiilor nu au greșeli.
 • Ocazional apar utilizări necorespunzătoare și greșeli nesistematice. Câteva erori elementare ar putea persista.
7
 • O gamă de structuri folosite în mod flexibil. Propozițiile fără greșeli sunt frecvente.
 • Sunt folosite în mod eficient atât propoziții simple, cât și compuse în pofida câtorva erori. Câteva erori elementare persistă.
6
 • Produce o combinație de propoziții simple și complexe și o varietate de structuri cu flexibilitate limitată.
 • Deși apar frecvent greșeli în structurile complexe, acestea afectează rar comunicarea.
5
 • Structurile de bază sunt destul de bine stăpânite din punct de vedere al corectitudinii.
 • Se încearcă structuri complexe, dar acestea au o diversitate limitată, conțin aproape întotdeauna greșeli și pot conduce la necesitatea de a reformula.
4
 • Poate produce structuri de bază și câteva enunțuri scurte sunt lipsite de greșeli.
 • Propozițiile subordonate sunt rare și, în general, enunțurile sunt scurte, structurile sunt repetitive și greșelile sunt frecvente.
3
 • Se încearcă structuri de bază, dar există numeroase greșeli gramaticale, cu excepția enunțurilor aparent memorate.
2
 • Nu există structuri de bază.
1
 • Nu există un limbaj care să poată fi notat, cu excepția enunțurilor memorate.

Află mai multe despre modul de evaluare IELTS aici.

Cinci componente gramaticale de bază pentru IELTS

Dacă studiezi categoriile de notare de mai sus, vei observa câteva cerințe cheie care ies în evidență. Deși este indicat să stăpânești bine gramatica limbii engleze în general, există câteva domenii concrete pe care este indicat să te concentrezi pentru a-ți perfecționa gramatica în vederea testului IELTS.

1. Structura și formarea propozițiilor

Există patru tipuri de structuri de propoziție:

 • propoziții simple,
 • propoziții compuse,
 • propoziții complexe,
 • propoziții complexe compuse.

Este recomandat să încerci să folosești în mod variat aceste structuri în testul tău IELTS, prin urmare este bine să te asiguri că înțelegi ce sunt și cum funcționează.

2. Ordinea propozițiilor

Folosirea cuvintelor în ordinea corectă va fi extrem de importantă în stăpânirea limbii engleze.

Iată câteva îndrumări:

 • Pentru propoziții: subiect + verb auxiliar + verb principal + complement + adverb de timp

Correct: They studied student behaviour for five years.

Incorrect: They for five years studied student behaviour. 

 • Pentru întrebări: verb auxiliar + subiect + verb principal + complement

Correct: Have you studied student behaviour?

Incorrect: You have studied student behaviour?

3. Cunoaște timpurile

Timpurile se referă la momentul în care are loc o acțiune. În limba engleză există trei timpuri principale: trecut, prezent și viitor. Capacitatea ta de a folosi corect toate cele trei timpuri va avea un impact semnificativ asupra punctajului tău pentru secțiunile de scriere și vorbire ale testului IELTS.

 • Trecut – I took my IELTS test yesterday.
 • Prezent – I am taking my IELTS test today.
 • Viitor – I will take my IELTS test tomorrow.

În plus, există trei tipuri diferite ale fiecărui timp, în funcție de când și cum sunt utilizate – asigură-te că îți sunt familiare:

 • Trecutul simplu, pentru atunci când acțiunea s-a întâmplat înainte de prezent. De ex. I studied for my exam yesterday.
 • Trecutul continuu/progresiv, pentru atunci când acțiunea continua în trecut. De ex. I was studying for my exam yesterday. 
 • Trecutul perfect, pentru atunci când acțiunea a fost finalizată în trecut. De ex. I had studied for my exam yesterday.
 • Trecutul perfect continuu, pentru atunci când acțiunea s-a petrecut cu mult timp în urmă. De ex. I had been studying for my exam.
 • Prezentul simplu, pentru atunci când acțiunea are loc în mod regulat. De ex. I study for my exam every day.
 • Prezentul continuu/progresiv, pentru atunci când acțiunea continuă. De ex. I am studying for my exam.
 • Prezentul perfect, pentru atunci când acțiunea s-a încheiat în prezent. De ex. I have studied for my exam today.
 • Prezentul perfect continuu, pentru atunci când acțiunea care se desfășoară într-un interval de timp din trecut și până în prezent. De ex. I have been studying for my exam.
 • Viitorul simplu, pentru atunci când acțiunea are loc în viitor. De ex. I will study for my exam.
 • Viitorul continuu/progresiv, pentru atunci când acțiunea va fi în curs în viitor. De ex. I will be studying for my exam.

4. Punctuație

Utilizarea corectă a punctuației este deosebit de importantă pentru testul de scriere și poate afecta semnificativ sensul unei propoziții.

 Ai grijă la greșelile frecvente, precum:

 • Neutilizarea unui număr suficient de virgule. Neutilizarea virgulelor pentru a separa elementele dintr-o listă sau subordonatele poate modifica în mod drastic sensul celor scrise.

Correct: Susan enjoys cooking, her cat and her dog.

Incorrect: Susan enjoys cooking her cat and her dog.

 • Utilizarea excesivă a virgulelor. Folosirea virgulelor acolo unde nu sunt necesare poate face o propoziție derutantă și greu de înțeles.

Correct: Susan studied for her exam, then went for a walk to clear her head.

Incorrect: Susan studied, for her exam, then went for a walk, to clear her head.

 • „Its/it’s” și „their/they’re”.

Folosește „its” sau „their” dacă pronumele este posesiv – de ex., the dog wagged its tail, they studied for their exam.

Folosește „it’s” sau „they’re” dacă poți să înlocuiești cuvântul cu două cuvinte – de ex., it is raining – it’s raining, they are walking – they’re walking.

5. Diatezele pasivă și activă

Diateza activă este directă și antrenantă, în timp ce diateza pasivă este mai formală. Diateza activă este utilizată în general mai mult în vorbire și comunicare, în timp ce diateza pasivă este adecvată în general pentru scrierile academice sau profesionale. Utilizarea corectă a acestora poate determina tonul corect comunicărilor tale scrise și vorbite.

 • Activă: The dog chased the ball.
 • Pasivă: The ball was chased by the dog.

În exemplul de mai sus, diateza pasivă este mai directă, concisă și antrenantă.

 • Activă: Susan will present the final results tomorrow.
 • Pasivă: The final results will be presented tomorrow.

În exemplul de mai sus, diateza pasivă este mai neutră și formală.

Gramatica pentru IELTS Scriere

Există două activități de efectuat pentru secțiunea IELTS de scriere. Activitatea 2 este mai lungă decât activitatea 1 și are un punctaj dublu.

Academic

 • Activitatea 1 presupune descrierea sau rezumarea cu propriile cuvinte a unui grafic, unui tabel sau a unei diagrame.
 • Activitatea 2 presupune scrierea unui eseu pentru a dezbate un punct de vedere, un argument sau o problemă. 

 General Training

 • Activitatea 1 presupune scrierea unei scrisori legate de o situație dată.
 • Activitatea 2 presupune scrierea unui eseu pentru a dezbate un punct de vedere, un argument sau o problemă într-un stil destul de personal.

Pregătirea gramaticii pentru IELTS Scriere

Cel mai bun mod de a-ți pregăti cunoștințele de gramatică pentru testele de scriere din cadrul IELTS Academic sau IELTS General Training este să susții teste model IELTS. După finalizarea testului, parcurge răspunsurile alături de criteriile de notare de mai sus și evaluează-ți gramatica după fiecare criteriu. 

Subliniază sau încercuiește părțile în care nu ești sigură că gramatica ta este corectă. Acest lucru te poate ajuta să identifici reguli de gramatică pe care trebuie să le studiezi mai atent, precum utilizarea corectă a punctuației sau alternarea lungimii propozițiilor. Încearcă să rescrii răspunsurile pentru a vedea dacă le poți îmbunătăți.

Gramatica pentru IELTS Vorbire

Testul IELTS de vorbire presupune o conversație cu un examinator certificat pentru a răspunde la o varietate de întrebări. Conținutul acestui test este același pentru testele IELTS Academic și IELTS General Training.

În prima parte a testului, examinatorul îți va adresa întrebări generale despre subiecte familiare precum casă, familie și interese. În partea a doua, examinatorul îți va solicita să vorbești neîntrerupt despre un anumit subiect și apoi îți va adresa întrebări suplimentare despre subiectul respectiv în partea a treia a testului.

Pregătirea gramaticii pentru IELTS Vorbire

Cel mai bun mod de a-ți pregăti cunoștințele de gramatică pentru testul IELTS de vorbire este să susții teste model IELTS, de preferință în timp ce te înregistrezi și/sau cu un partener.

Dacă poți să te înregistrezi, analizează-ți răspunsurile și reține când și unde ai dificultăți sau spui ceva care nu sună bine. Vezi dacă poți identifica de ce nu sună bine ascultând gramatica. Dacă nu poți să te înregistrezi, roagă pe cineva să ia notițe pe care să le poți analiza ulterior.

Dacă poți identifica unde ai avut probleme de gramatică, atunci te poți pregăti mai bine pentru a-ți îmbunătăți competențele în acel domeniu.

Gramatica pentru IELTS Ascultare și Citire

În secțiunea IELTS de ascultare, vei asculta patru înregistrări și apoi vei răspunde la o serie de întrebări. În secțiunea IELTS de citire, vei citi trei texte diferite și vei răspunde la întrebări. Conținutul pentru secțiunea de ascultare este același pentru testele IELTS Academic și IELTS General Training, dar cel pentru secțiunea de citire va diferi.

Pregătirea gramaticii pentru IELTS Ascultare și Citire

Cel mai important element de gramatică pentru secțiunile IELTS de ascultare și citire este înțelegerea. Trebuie să poți înțelege nuanțele din informațiile transmise de texte și înregistrări, care pot fi influențate în mare parte de gramatică.

La fel ca în cazul secțiunilor de scriere și vorbire, cel mai bun mod de a te pregăti pentru secțiunile de ascultare și citire este să susții teste model IELTS online. Totuși, îți poți exersa competențele de ascultare și citire și consumând conținut produs de vorbitori nativi de limba engleză.

Câteva modalități practice de pregătire pentru IELTS includ:

 • ascultarea de cărți audio, programe radio sau podcasturi în limba engleză;
 • abonarea la ziare sau reviste în limba engleză;
 • citirea de cărți în limba engleză.

Reține, dacă susții testul Academic, ai grijă să cauți o bibliografie la nivel academic.