People of different cultures at a conference ©

Alex Spineanu

British Council creează oportunități internaționale şi stabileşte relaţii durabile între persoanele din Marea Britanie și din alte țări, la nivel mondial. Activitățile noastre includ dezvoltarea relațiilor cu persoane din contexte culturale diferite. Lucrul cu diversitatea culturală și promovarea egalității de șanse reprezintă aşadar o parte esențială a activităţii noastre.

Află mai multe despre iniţiativele noastre pentru a elimina discriminarea și pentru a promova egalitatea și respectul pentru diversitate, și cum integrăm aceste două componente în cadrul activităților pe care le desfăşurăm.

Ce sunt egalitatea și diversitatea?

Egalitate

Egalitatea de șanse înseamnă a trata oamenii în mod corect și fără prejudecăți, dar și a crea condiții care să încurajeze, să aprecieze diversitatea și să promoveze demnitatea în mediul de lucru și în societate. Mai mult, egalitatea presupune corectarea dezechilibrelor din trecut și certitudinea că relaţiile cu partenerii şi clienții decurg într-un mod constructiv, susținând incluziunea și evitând discriminările nejustificate.

Diversitate

Diversitatea presupune crearea unui mediu primitor și a unor practici de care să beneficieze atât organizația, cât și oamenii care lucrează în și cu aceasta. Ea ia în calcul faptul că oamenii diferă unii de ceilalți în foarte multe moduri. Înţelegerea, aprecierea și gestionarea acestor diferențe pot avea ca rezultat o mai mare participare care poate influența succesul la nivel individual, de echipă și organizațional.

Când vorbim despre egalitatea de șanse și diversitate, ne referim la șapte arii principale:

  • vârstă
  • dizabilități
  • rasă/etnie
  • gen (incluzând transgender)
  • religie/credință și cultură
  • orientare sexuală
  • echilibrul muncă - timp liber.

Abordarea noastră a egalității de șanse și a diversității

Pentru a promova egalitatea și diversitatea am creat o serie de politici pe care le monitorizăm și evaluăm cu ajutorul unor instrumente diferite, urmărind constant progresul acestora. Considerăm că modalitatea cea mai potrivită de a gestiona șansele egale și diversitatea este ca acestea să fie prezente în toate procesele și funcțiile. Mai mult, trebuie să fie considerate parte integrantă a deciziilor la nivel de politici şi prezente în planificarea programelor de la început până la sfârșit.

Aceste politici și instrumente pe care le-am dezvoltat includ:

POLITICA DE ȘANSE EGALE

Prin politica noastră de șanse egale ne asigurăm că nu există niciun fel de discriminare nejustificată în recrutarea, retenția şi formarea angajaților pe bază de gen, stare civilă, identitate sexuală, religie și credință, opţiuni politice, etnie/rasă, timpul de muncă, vârstă, dizabilități sau statut HIV/AIDS, context socio-economic, condamnări trecute, activitatea sau calitatea de membru în cadrul unui sindicat, sau dacă are sau nu pe cineva în îngrijire.

STRATEGIA DE DIVERSITATE

Strategia noastră de diversitate se sprijină pe ideea că relațiile externe cu clienții, consumatorii și partenerii din întreaga lume ar trebui să reflecte standardele și comportamentele prin care dirijăm diversitatea intern. Strategia corespunde cu viziunea de incluziune și diversitate a Guvernului Marii Britanii, în care fiecare individ este capabil de a-și desăvârși potențialul și de a-și aduce contribuția în societate.

CADRUL DE EVALUARE A DIVERSITĂȚII

Cadrul de Evaluare a Diversității (Diversity Assessment Framework - DAF) al British Council este un instrument care ajută la integrarea egalității și diversității în activităţile noastre. Acesta ghidează şi încurajează rețeaua noastră de centre să dezvolte bune practici și să raporteze realizările în funcţie de măsurile adoptate privind șansele egale și diversitatea.

Această iniţiativă a atras un interes considerabil din partea sectorului public şi privat din Marea Britanie şi din lumea întreagă.

Inițiativele noastre privind șansele egale și diversitatea

Diversity Week

În fiecare an, în luna octombrie, organizăm evenimentul "Diversity Week" în biblioteca British Council din București, cu scopul de a sărbători diversitatea și de a crea un context favorabil pentru persoanele cu dizabilități.

În 2013 am organizat o serie de ateliere creative pentru copiii cu dificultăți de vedere și auz, asistați de Casa Ioana, Fundația Light Into Europe și Liceul Jean Monnet, oferindu-le ocazia altor persoane de a-i cunoaște și interacționa cu ei.

Prin creșterea gradului de conștientizare a dizabilităților senzoriale și a beneficiilor pe care le oferă diversitatea, dorim să creăm oportunități noi pentru persoanele cu dizabilități și să generăm un impact pozitiv în societate.

Evenimentul este organizat în parteneriat cu Fundația Light Into Europe.

Abonamente gratuite la biblioteci

Începând cu anul 2010, bibliotecile British Council din București, Cluj-Napoca și Iași oferă abonamente gratuite tuturor persoanelor cu dizabilități fizice, mintale sau senzoriale.

Link-uri externe