Four people's hands joining together
©

British Council

Incluziunea socială se referă la respectarea statutului și drepturilor tuturor oamenilor dintr-o societate, care trebuie să aibă oportunitatea de a participa în mod relevant la viața acesteia și de a se bucura de un tratament egal cu ceilalți. 

Lucrăm în parteneriat cu grupuri vulnerabile, angajându-ne alături de acestea în lupta împotriva discriminării. Proiectele noastre în domeniul incluziunii sociale și respectului pentru diversitate se adresează nevoilor unor grupuri care se confruntă în mod frecvent cu discriminarea și marginalizarea.

Comunitățile de migranți

Migrant Integration Policy Index (MIPEX) este un instrument interactiv și un studiu de referință pe care l-am dezvoltat pentru a evalua, compara și îmbunătăți politicile de integrare a migranților în țările gazdă. MIPEX măsoară politicile de integrare din toate statele Uniunii Europene, plus Norvegia, Elveția, Canada și SUA. Folosind 148 de indicatori sociologici, MIPEX oferă o imagine multi-dimensională amplă a oportunităților pe care le au migranții din diferite societăți de a participa la viața publică. Măsurând nivelul de angajament al fiecărui guvern privind integrarea migranților săi, putem vedea dacă le sunt garantate drepturi și oportunități egale tuturor.

Parteneri: Migration Policy Group, Fundatia Soros România

Refugiați

Migrarea forţată (cazul refugiaţilor şi al solicitanţilor de azil) este un domeniu care merită o atenţie specială şi care a cunoscut recent noi evoluţii în Romania. În trecut, România era privită aproape exclusiv ca o ţară de emigraţie. Ulterior, România a devenit o ţară de tranzit şi, din ce în ce mai mult, şi una de destinaţie pentru imigranţi. Ne angajăm în susţinerea refugiaţilor de a avea mai mult acces la oportunităţi educaţionale, inclusiv prin oferirea de cursuri gratuite de limba engleză.

Alte proiecte pe care le desfăşurăm (Ziua Toleranţei, Ziua Internaţională a Refugiaţilor) au scopul de a creşte nivelul de conştientizare a publicului larg cu privire la dificultăţile pe care le întâmpină aceşti migranţi în încercarea de a se integra în viaţa societăţii gazdă. Proiectele noastre au inclus expoziţii de fotografie, sesiuni de informare, activităţi de educaţie non-formală, seminarii ţinute de membrii comunităţilor de migranţi privind arta culinară tradiţională, moda, artele vizuale şi muzica. 

Parteneri: UNHCR, Organizaţia Femeilor Refugiate în România

Resurse educaţionale

Dacă eşti cadru didactic şi vrei să le vorbeşti elevilor despre situaţia refugiaţilor şi migranţilor, în cadrul orelor de istorie şi educaţie civică, accesează resursele noastre gratuite: Living Together şi Queens of Syria.

Comunități de romi

Romii reprezintă una dintre minorităţile cele mai semnificative numeric din România, fiind în acelaşi timp şi cea mai vulnerabilă din punct de vedere socio-economic, cu acces limitat la serviciile sociale şi la locuinţe adecvate. În plus, romii sunt afectaţi de discriminare şi se confruntă cu niveluri ridicate de şomaj şi analfabetism.

În ultimii trei ani am desfăşurat în parteneriat cu diverse organizaţii o serie de proiecte pentru o integrare mai bună a copiilor şi tinerilor de etnie romă provenind din medii vulnerabile. Am realizat acest lucru atât prin intermediul cursurilor gratuite de limba engleză, cât şi prin intermediul a numeroase activităţi incluzive, menite să înlăture stereotipurile şi prejudecăţile.

Parteneri: Policy Centre for Roma and Minorities, Fundaţia Ascendent, Asociaţia Europeană pentru Progres

Persoane cu dizabilități

În fiecare an, ne concentrăm atenția asupra abilităților care se află în spatele dizabilităților, în cadrul proiectului nostru numit "Diversity Week" organizat în luna octombrie. Proiectul este realizat în parteneriat cu Fundația Light into Europe. Prin acest proiect ne-am propus să sărbătorim diversitatea și să încurajăm participarea activă a persoanelor cu dizabilități senzoriale în viața culturală a comunității.

Comunități afectate de sărăcie și excluziune socială 

Susținem activitățile fundațiilor care luptă pentru drepturile persoanelor fără adăpost sau aflate sub limita extremă a sărăciei (Asociația Casa Ioana) și ne implicăm în proiecte care oferă oportunități educaționale pentru copiii proveniți din medii dezavantajate.

Vezi și