Active Citizens România
©

Fundația Noi Orizonturi

Active Citizens este un program global care își propune să genereze schimbări de durată la nivelul comunităților, prin stabilirea și menținerea unei rețele globale de lideri care să își asume un rol activ în această schimbare. Programul implică lideri ai tinerilor, ai diferitelor grupuri culturale, recreaționale, organizații non-guvernamentale și instituții publice locale și centrale.

Liderii acționează ca motivatori ai celorlalți membri ai comunităților locale, lucrând împreună cu aceștia pentru rezolvarea unor probleme locale. De asemenea, aceștia sunt conectați la problemele societății globale, interacționând cu alți lideri din alte țări atât prin intermediul platformelor online, cât și în cadrul unor schimburi internaționale sau vizite de studiu.

Active Citizens în România

Încă de la implementarea acestui program în România în anul 2010, am colaborat cu diverse organizații românești, cum ar fi Fundația Noi Orizonturi, Asociația Pro Democrația, Expert Forum, Policy Centre for Roma and Minorities, Institutul Român de Training etc. Acest lucru ne-a permis să lucrăm în mod direct cu lideri relevanți ai unor organizații non-guvernamentale, lideri ai tinerilor, ai unor comunități multiculturale și multietnice, sau cu persoane implicate civic din rândul comunităților de romi sau din zone dezavantajate din punct de vedere socio-economic.

Liderii acestor comunități au devenit astfel parte a unei rețele internaționale de cetățeni activi, cu care discută și schimbă experiențe, observând cum abordează alte comunități probleme similare cu ale lor.

De asemenea, prin intermediul unor programe de formare, îi pregătim pe lideri pentru a dobândi:

  • o mai bună înțelegere a culturii locale și a propriei identități; 
  • o cunoaștere mai amplă a comunității din care provin;
  • cunoștințe de management de proiect;
  • abilități de comunicare interculturală care să le permită să relaționeze mai ușor cu persoane din contexte culturale diferite; 
  • competențe de advocacy care să îi ajute la o mai bună promovare a cauzelor pe care le susțin.

Trainerii noștri le oferă apoi suport și mentorat pentru ca ei să poată transmite cunoștințele și abilitățile pe care le-au dobândit și către alți membri ai comunităților lor. 

În plus, îi ajutăm pe liderii comunităților să planifice, să scrie și să implementeze proiecte de acțiune socială în comunitate, care să implice cât mai mulți alți membri într-un mod relevant pentru nevoile locale.

Vezi și

Link-uri externe