British Council este organizația internațională a Regatului Unit pentru relații culturale și oportunități educaționale.

În munca noastră, întâlnim mulți copii și adulți care sunt potențial expuși riscului din mai multe motive. Ne propunem să creăm un mediu sigur în care niciun copil sau adult nu va suferi daune morale sau exploatare în timpul contactului cu noi.

British Council se angajează să:

  • respecte legile și standardele internaționale și britanice relevante și se va conforma legilor locale
  • prețuiască, respecte și să asculte copiii, dar și adulții
  • minimiza și gestiona situațiile în care ar putea apărea abuzul, prin menținerea unor sisteme și proceduri puternice de protecție, inclusiv sisteme de planificare, evaluare a riscurilor și a siguranței
  • împărtășirea celor mai bune practici și informați despre siguranță, păstrarea confidențialității pe cât posibil și implicarea copiilor și adulților acolo unde este cazul
  • luarea de măsuri și investigarea abuzurilor suspectate în mod proporțional și adecvat.

Solicităm întregului personal să se asigure că atitudinea și comportamentul lor sunt în concordanță cu această declarație de politică globală. De asemenea, solicităm clienților, partenerilor și furnizorilor să cunoască această declarație de politică globală și să opereze în cadrul acesteia.

Vom oferi resurse adecvate pentru a implementa această declarație de politică globală și ne vom asigura că este comunicată și înțeleasă.

British Council va revizui anual această declarație de politică globală pentru a reflecta noile evoluții legale și de reglementare pentru a asigura bunele practici.

Această declarație a fost aprobată de Kate Ewart-Biggs OBE, directorul executiv interimar, în martie 2021 și urmează să fie revizuită în martie 2022.

Definiții:

Un copil este definit de către British Council ca orice persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani (UNCRC 1989), indiferent de vârsta majoratului în țara în care se află copilul sau în țara de origine.

 Adulții expuși riscului sunt definiți ca orice persoană cu vârsta de 18 ani sau peste:

  • care se identifică ca fiind incapabili să aibă grijă de ei înșiși sau să se protejeze împotriva daunelor semnificative, exploatării sau neglijenței; și/sau
  • este considerat a fi expus riscului, care poate fi din cauza fragilității, lipsei de adăpost, problemelor de sănătate mintală sau fizică, deficiențelor de învățare sau fizice și/sau este afectat de dezastre sau conflicte.

În cadrul acestei politici, personalul nu este inclus în definiția adulților expuși riscului, deoarece este acoperit de resursele umane (HR) și de alte politici organizaționale.

Dacă vrei să raportezi o situație, adresează-te echipei de relații cu clienții sau contactează www.safecall.co.uk/report/.