Woman holding her child in her arms

British Council consideră că toţi copiii sunt importanţi şi că fiecare copil contează peste tot în lume. Copiii reprezintă o prioritate deoarece sunt înzestraţi cu o capacitate nativă şi o dorinţă unică de a schimba informaţii şi idei ce pot fundamenta relaţii şi pot conduce către o schimbare durabilă pentru viitorul lumii.

Protecţia copiilor este responsabilitatea tuturor. Considerăm că avem o datorie fundamentală de a proteja toţi copiii implicaţi în activitatea noastră, faţă de abuzurile de orice fel. Realizăm acest lucru prin alinierea la legislaţia în domeniu din fiecare ţară în care activăm, cât şi prin aderarea la Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Protecţia Copilului (UNCRC) - 1989 ce reprezintă cadrul legal internaţional în ceea ce priveşte drepturile copiilor.

British Council defineşte copilul ca fiind persoana care nu a atins vârsta de 18 ani, fără a se ţine seama de vârsta legală de atingere a majoratului din ţara în care se află copilul, sau din ţara de origine.

Obiectivul acestei politici este: 

  • De a ne asigura că toţi copiii implicaţi în activităţile British Council sunt în siguranţă; 
  • De a avea o înţelegere comună a acestei politici pentru a informa personalul în planificarea și desfăşurarea activităţilor; 
  • De a oferi îndrumare angajaţilor pentru a lua atitudine şi pentru a cunoaşte procedurile ce trebuie aplicate în cazul în care există o suspiciune de abuz. 

Această politică este obligatorie şi se aplică tuturor persoanelor care lucrează pentru British Council oriunde în lume, indiferent de natura contractuală (angajaţi, mandatari, subcontractori, consultanţi, voluntari, interni sau de orice tip de activitate depusă în numele British Council). 

British Council se angajează să:

  • Aprecieze, respecte şi să asculte părerile copiilor;
  • Adopte măsuri de protecţie a copilului şi proceduri pentru personal; 
  • Se asigure că toate procedurile și politicile în cauză sunt respectate atunci când recrutează personal;
  • Se asigure că întregul personal este pregătit să identifice eventualele probleme de siguranţă a copiilor; 
  • Informeze personalul, copiii şi părinţii/îngrijitorii despre protecţia copiilor şi procedurile interne corespunzătoare;
  • Asigure management-ul eficient al personalului prin programe de mentorat şi training. 

Vom pune la dispoziţie resursele adecvate pentru implementarea acestei politici şi, totodată, vom asigura o comunicare transparentă pentru o mai bună înţelegere şi asimilare.