Abordarea noastră privind egalitatea, diversitatea și incluziunea

La British Council, ne propunem să eliminăm barierele din întreaga noastră organizație și să construim un mediu de predare și învățare incluziv și reprezentativ. Ne propunem să îmbrățișăm diversitatea, să contestăm rasismul și toate formele de discriminare și să plasăm egalitatea în centrul organizației.

Încurajăm o cultură organizațională incluzivă și dorim să le oferim colegilor și cursanților noștri, precum și tuturor celor cu care colaborăm, ocazia de a-și atinge potențialul, indiferent de vârstă, dizabilitate, gen, religie, credință, rasă, etnie, cultură și orientare sexuală.

Diversitatea echipelor noastre didactice

Toate centrele de predare British Council din întreaga lume se angajează să aibă o echipă didactică diversă. Profesorii noștri au origini, identități, naționalități, etnii și religii diferite. Profesorii de la British Council posedă un nivel excelent de cunoaștere a limbii engleze și împărtășesc cu toții obiectivul comun de a pune la dispoziția cursanților noștri cele mai înalte standarde de limbă engleză și de predare a limbii engleze.

Diversitate, incluziune și egalitate de șanse pentru cursanții noștri

Cursanții noștri au o gamă largă de nevoi diverse. Promovarea diversității reprezintă o parte esențială a activității British Council, iar aceasta înseamnă să răspundem în mod pozitiv la nevoile diverse ale tuturor cursanților noștri. Considerăm că toți cursanții merită o experiență de înaltă calitate de învățare a limbii engleze, care să maximizeze realizările individuale.

Angajamentul nostru față de egalitate, diversitate și incluziune

În calitate de organizație culturală globală, ocupăm o poziție unică pentru a aduce oamenii aproape, pentru a forma conexiuni internaționale și pentru a face schimb de idei și a le disemina într-un mediu de învățare sigur, de încredere și prietenos. Activitatea noastră se bazează pe construirea unor relații semnificative, durabile și respectuoase între diferite culturi. Ne opunem cu fermitate, împreună, oricărui tip de discriminare și rasism față de toți cei cu care colaborăm, inclusiv față de colegii și cursanții noștri.

Suntem ferm devotați egalității, diversității și incluziunii. Acționăm împotriva discriminării și ne concentrăm pe un tratament echitabil pentru toți.