Our work with the Ministry of Education
Connecting Classrooms award with Ministry of Education as a partner

Ministerul Educației Naționale este, de mai bine de două decenii, unul dintre cei mai importanți parteneri strategici ai British Council în România. Colaborarea s-a concretizat atât la nivel de politici, cât și la nivel de implementare, pentru a sprijini și dezvolta reforma în ariile educaționale cheie. Efortul cel mai intens depus pe parcursul ultimilor 20 de ani s-a concentrat pe consolidarea limbii engleze ca primă opțiune în ceea ce privește limbile străine utilizate în comunicare și mediul de afaceri, precum și pe dezvoltarea comunității profesorilor de limba engleză.
Ne-am implicat, de asemenea, în reforma întregului sistem educațional. În prezent, lucrăm împreună la îmbunătățirea educației pre-universitare și universitare, și mai ales, la dezvoltarea unor metode alternative de învățare, eficiente și flexibile. 

Află mai multe detalii despre obiectivele acestui parteneriat și proiectele dezvoltate împreună cu Ministerul Educației Naționale.   

 

Îmbunătățirea angajabilității în rândul tinerilor

Proiectele English for the World of Work ("Engleza pentru Piața Muncii") și Skills for Employability ("Abilități pentru Angajare") au avut ca rezultat:

  • îmbunătățirea tehnicilor de predare și învățare a subiectelor de specialitate necesare în câmpul muncii;
  • conștientizarea importanței unui curriculum special pentru limba engleză în școlile tehnice și vocaționale.

Aceste obiective se încadrează în agenda națională a reformei educației în învățământul tehnic și vocațional. Cele două proiecte au generat modificări în ceea ce privește cadrul curricular școlar și cel național.  Prin intermediul proiectelor menționate, s-au dezvoltat noi căi de colaborare între autorități din domeniul educației și profesori, elevi, studenți și angajatori.     

"Skills for Employability" a ajutat la îmbunătățirea metodelor de predare și învățare în ariile agro-tursim și turism rural, generând, în același timp, resurse de predare în aceste domenii, care au fost incluse de curând în curricula națională.  

Oportunități de dezvoltare pentru profesori

Proiectele în acest domeniu au ca obiectiv general îmbunătățirea nivelului profesional al profesorilor proaspăt absolvenți, ce urmează să intre în sistemul de învățământ, precum și dezvoltarea abilităților și cunoștințelor de specialitate a profesorilor aflați deja în exercițiu.

Programele s-au concentrat pe metodologia de predare la ore, seminarii de pregătire pentru profesori și pentru inspectori școlari, construirea curriculei, redactarea de materiale pentru predare, precum și dezvoltare in sfera mentoratului.   

Creșterea gradului de înțelegere și alinierea la standardele și valorile europene

Activitatea noastră în această arie s-a axat pe sprijinirea tinerilor în a înțelege standardele și valorile europene, prin asistarea reformei în trei domenii majore: educație, guvernare și societate civilă.

Proiectele Human Rights (”Drepturile Omului”), Education for Democratic Citizenship (”Educație pentru Cetățenie Democratică”) și Interlingua au fost extrem de importante pentru creșterea gradului de conștientizare în rândul tinerilor, despre drepturile omului și cetățenie activă la nivel local, național și global, precum și pentru dezvoltarea competențelor lor interculturale, cu accent pe limbaj și comunicare aferente cetățeniei democratice.   

Aceste proiecte au avut un impact real asupra tinerilor a căror încredere a crescut considerabil în ceea ce privește luarea măsurilor potrivite pentru protejarea practicilor si principiilor democratice în comunitățile din care fac parte - inclusiv participarea activă în cadrul organizațiilor non-profit.

Construirea de rețele între tinerii din România și cei din țările europene

Obiectivul nostru este de a crește gradul de încredere în sine al noii generații de lideri tineri din România, prin crearea unor parteneriate eficiente și a unor rețele de colaborare cu tineri lideri din Europa.   

În România, programul global Connecting Classrooms (”Conectarea Școlilor”) s-a concretizat prin construirea unui proiect ce a unit școli și elevi din Ungaria, Franța, România și Marea Britanie, având ca tematică subiectul cetățenie. 

Principalele elementele ale proiectului au fost:

  • leadership în rândul tinerilor și ”vocea elevilor”; 
  • cetățenia globală inclusă în curricula școlară;
  • profesorii - coordonatori internaționali;
  • angajamentul comunității și valorile de incluziune socială și diversitate reflectate in etica școlară.

Vezi și