1. Despre aceşti termeni

1.1 Aceşti termeni sunt aplicabili oricărei cumpărări de Produse de la British Council, prin Magazinul sau platforma online (“Magazinul online” - “Online Shop”/ EventsForce).

1.2 Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceşti Termeni înainte să faceţi comanda. Apăsând pe “Sunt de acord cu termenii şi condiţiile de vânzare” înainte de a face comanda, confirmaţi că sunteţi de acord în mod legal să vă supuneţi acestor Termeni. Dacă nu acceptaţi Termenii aceştia, nu veţi putea plasa o comandă pentru orice Produse din Magazinul online/EventsForce.

Dacă nu acceptați acești Termeni, nu veți putea să comandați niciun Produs din Magazinul online/EventsForce.

VĂ RUGĂM SĂ FIŢI ATENŢI ÎN SPECIAL LA TERMENII ANULĂRII COMENZILOR STABILIŢI MAI JOS. 

1.3 Aceşti Termeni sunt structuraţi în următoarele părţi (în plus faţă de această introducere):

Parte Titlu Descriere
Partea 1
Definiţii Aceşti termeni sunt aplicabili tuturor comenzilor. 
Partea 2
Termeni şi condiţii generale Aceşti termeni sunt aplicabili tuturor comenzilor.
Partea 3
Termeni şi condiţii de utilizare a conţinutului digital Aceşti termeni sunt aplicabili dacă aţi comandat Conţinut digital. Aceşti termeni au precedenţă faţă de Termenii şi condiţiile generale. 
Partea 4
Termeni şi condiţii speciale
Aceştia sunt termeni specifici (dacă există) care sunt aplicabili în locaţia în care dumneavoastră sunteţi rezident în mod normal. Aceşti termeni au precedenţă faţă de Termenii şi condiţiile generale şi Termenii şi condiţiile de utilizare a Conţinutului digital. 
Partea 5 Termeni şi condiţii adiţionale Aceştia sunt legaţi de termenii adiţionali aplicabili la Produse specifice şi au precedenţă faţă de restul Termenilor.

2. 2. Despre British Council

2.1 Societatea caritabilă din Regatul Unit operează în ţări diferite prin filiale locale şi / sau birouri afiliate, de asemeni şi prin subsidiare înregistrate legal local (care împreună, incluzând societatea caritabilă din Regatul Unit sunt “Entităţi British Council” - “British Council Entities”).

2.2 Magazinul online este condus de societatea caritabilă din Regatul Unit dar Produsele sunt vândute fie de societatea caritabilă din Regatul Unit, fie de o altă entitate British Council. Magazinul online va indica în mod clar pentru dumneavoastră dacă societatea caritabilă din Regatul Unit sau o altă entitate British Council vă vinde Produsul – entitatea ce vinde Produsul va avea contract cu dumneavoastră pentru oferirea acelui Produs şi va fi numită “British Council” pentru a servi scopurilor acestor Termeni.

2.3 Dacă atât societatea caritabilă din Regatul Unit cât şi o altă entitate British Council vă vând Produse, atunci dumneavoastră veţi avea un contract între dumneavoastră şi societatea caritabilă din Regatul Unit (pentru Produsele vândute de societatea caritabilă din Regatul Unit) şi un alt contract între dumneavoastră şi o altă entitate British Council (pentru celelalte Produse). Ambele contracte vor avea aceşti Termeni.

2.4 In summary:    

Produs vândut de: Contractul dumneavoastă este cu (şi “British Council” este):
Societatea caritabilă din Regatul Unit Societatea caritabilă din Regatul Unit
O altă entitate British Council Entitatea British Council care vă vinde Produsul.

Partea 1: Definiţii (1 of 2)

Termeni şi condiţii adiţionale presupune termenii şi condiţiile adiţionale stabiliţi în partea 5 a acestor termeni şi stabileşte orice dispoziţii adiţionale care sunt legate de un Produs anumit. 

British Council înseamnă societatea caritabilă din Regatul Unit sau o altă entitate British Council care vă vinde Produse, aşa cum sunteţi informat în Magazinul online şi în Confirmarea comenzii. 

Produs mixt (Blended Product) înseamnă orice Produs unitar care este o combinaţie între Conţinut faţă în faţă şi Conţinut digital. (indiferent dacă este conţinut în timp real sau conţinut cu accesare proprie.) 

Entităţile British Council sunt definite în introducerea acestor Termeni. 

Perioada de anulare înseamnă perioada de 14 zile de anulare a comenzii anumitor Produse descrisă mai mult în clauza 5 a Termenilor şi condiţiilor generale. 

Pagina de Nemulţumiri înseamnă pagina de nemulţumiri.

Pagina Contactaţi-ne înseamnă pagina Contactează-ne.

Contract înseamnă contractul legal între dumneavostră şi British Council conform acestor Termeni.

Conţinut digital înseamnă orice Produs sau parte a unui Produs care este furnizat online (incluzând orice Conţinut digital online şi servicii online şi indiferent dacă conţinutul e în timp real sau necesită acces propriu). 

Conţinut faţă în faţă înseamnă orice Produs sau parte de Produs care este un Produs educaţional predat şi unde sunteţi prezent în mod fizic pentru a-l accesa personal (de exemplu, lecţii faţă în faţă la sediul British Council).

Termeni şi condiţii generale înseamnă termenii stabiliţi în partea 2 a acestor termeni. 

Materiale înseamnă Produsele şi orice materiale copiate asociate, în formă hard sau soft. 

Part 1 Definitions (2 of 2)

Magazinul online este definit în introducerea acestor termeni. 

Confirmarea primirii comenzii înseamnă confirmarea primirii comenzii afişată pentru dumneavoastră în Magazinul online şi care arată că British Council a primit comanda dumneavoastră şi o procesează.

Confirmarea comenzii înseamnă confirmarea comenzii trimisă în email către dumneavoastră conform clauzei 1.3 a Termenilor şi condiţiilor generale. 

Procesorul plăţii înseamnă furnizorul desemnat de plăţi online al British Council – o terţă parte. 

Politica de confidenţialitate înseamnă politica de confidenţialitate.

Produse înseamnă bunuri, servicii şi conţinut digital, disponibile pentru a fi cumpărate în Magazinul online, şi include examene şi servicii de abonare şi bilete pentru evenimente. 

Data de start înseamnă data la care aţi accesat Produsul pentru prima dată (indiferent dacă este vorba despre data de început a cursului, data la care accesaţi Conţinut digital pentru prima dată sau o altă dată). 

Termeni şi condiţii speciale înseamnă termenii (dacă există) stabiliţi in partea 4 a acestor termeni şi care stabilesc orice variaţiuni legislative locale ale termenilor şi condiţiilor generale. 

Termeni înseamnă aceşti termeni şi condiţii de vânzare (incluzând introducerea, aceste definiţii, Termenii şi condiţiile generale, Termenii şi condiţiile pentru utilizarea Conţinutului digital, Termenii şi condiţiile speciale şi Termenii şi condiţiile adiţionale) şi orice alte documente la care cele de mai sus se referă. 

Termenii şi condiţiile pentru utilizarea Conţinutului digital înseamnă termenii stabiliţi în partea 3 a acestor termeni.

Societatea caritabilă din Regatul Unit înseamnă entitatea British Council inclusă în Carta Regală a Țării Galilor și Angliei și înregistrată ca organizație caritabilă (cu numărul 209131 în Anglia și Țara Galilor și numărul SC03773 în Scoția). Sediul central se află la adresa 1a Redman place, Stratford, London, E20 1JQ. 

Dumneavoastră înseamnă persoana care este de acord cu aceşti termeni.

1.2 Interpretare:

(a)Referirile la Părţi privesc părţi ale acestor Termeni şi, dacă nu este altminteri menţionat, referiri la clauze dintr-o anumită Parte înseamnă clauzele acelei Părţi. 

(b)Orice cuvinte ce urmează Termenii, incluzând, ce include, în particular, de exemplu sau orice alte expresii similare sunt ilustrative. 

(c)Orice referiri la calendar sunt referiri la calendarul gregorian (vestic) şi orice referire la zi înseamnă zi calendaristică, iar orice referire la lună înseamnă lună calendaristică. 

Partea 2: Termenii şi condiţii generale

Vă rugăm să luaţi notă:

•Termenii şi condiţiile speciale se referă în Contract in mod normal la locaţia în care dumneavoastră sunteţi rezident în mod obişnuit. Dacă acesta este cazul, Termenii şi condiţiile vor fi stabiliţi în partea 4 şi orice Termeni şi condiţii generale sau Termeni şi condiţii de utilizare a conţinutului digital care sunt în conflict cu Termenii şi condiţiile speciale nu se aplică, până la punctul în care ei sunt limitaţi de Termenii şi condiţiile speciale. 

•Termenii şi condiţiile adiţionale se referă în mod normal la anumite Produse şi aceştia sunt stabiliţi în partea 5 şi vor avea precedenţă faţă de restul Termenilor. 

1. Cum se formează contractul

1.1 Paginile Magazinului online vă vor ghida să faceţi paşii necesari pentru a plasa o comandă. Procesul plasării comenzii vă permite să verificaţi şi să modificaţi orice erori înainte să trimiteţi comanda. 

1.2 Trimiţând o comandă, confirmaţi că sunteţi de cel puţin 18 ani ca vârstă. Persoanele sub 18 ani care doresc să comande orice Produse sunt sfătuite să ceară unui părinte sau tutore să trimită o comandă pentru ele. 

1.3

(a)O dată ce aţi trimis o comandă, veţi primi o Confirmare a primirii comenzii care spune că British Council a primit comanda dumneavoastră şi o procesează.

(b)O dată ce Procesorul plăţii primeşte o plată legitimă pentru Produse în contul bancar specificat, vi se va trimite prin email o Confirmare a comenzii. 

1.4Confirmarea comenzii confirmă că British Council a acceptat comanda dumneavoastră şi Contractul va lua fiinţă şi va deveni legal doar atunci când Confirmarea ordinului este oferită dumneavoastră. 

2. Durata Contractului

2.1 În afara cazului în care este anulat mai devreme conform acestor Termeni, Contractul se va termina o dată ce toate Produsele din comanda dumneavoastră vor fi furnizate în totalitate, iar în acest punct obligaţiile stabilite în Termeni vor înceta (cu excepţia restricţionării utilizării materialelor stabilite în clauza 12 sau în Termenii de utilizare a Conţinutului digital, care continuă pentru totdeauna). 

3. Modalităţi de plată

3.1 Toate preţurile Produselor oferite prin Magazinul online vor fi afişate în Magazinul online. Toate preţurile citate includ taxele aplicabile şi costurile pe care British Council le are în legătură cu folosirea cardurilor de debit sau de credit, în afara cazurilor când se menţionează altceva. Dumneavoastră aţi putea să aveţi costuri adiţionale în legătură cu folosirea cardurilor dumneavoastră de debit sau de credit, impuse de emiţătorul cardurilor, şi aceste costuri sunt în plus faţă de preţul anunţat. Preţurile se pot schimba din timp în timp, dar acest lucru nu va afecta nicio comandă care a fost confirmată deja printr-o Confirmare a comenzii. 

3.2 Plata se poate face cu card de debit sau de credit (sau orice altă metodă de plată permisă de Magazinul online, cum ar fi vouchere cadou) aşa cum se explică în procesul comenzii. În toate cazurile, British Council tratează plata ca şi confirmare că sunteţi persoana autorizată să folosiţi un astfel de debit sau de credit card şi că sunteţi peste vârsta de 18 ani. 

3.3 Plăţile cu cardul de credit sau de debit sunt procesate imediat prin intermediul Procesorului de plăţi printr-o legătură online securizată. Niciun detaliu al cardurilor nu este reţinut de către British Council. 

3.4 Pentru evitarea dubiului, până când aţi plătit în totalitate pentru un Produs, nu aveţi niciun drept să accesaţi Produsul relevant (prin participarea în persoană sau online, sau în alt mod) şi British Council ar putea să vă oprească să accesaţi toate părţile sau orice parte a Produsului relevant, fără să fie responsabil în mod legal faţă de dumneavoastră. 

3.5 În anumite jurisdicţii, British Council vă va permite să faceţi comandă sau să rezervaţi Produse online dar vă va permite să plătiţi pentru ele utilizând o altă metodă, care ar putea să nu fie metoda de plată online afiliată Magazinului. Dacă această opţiune este disponibilă pentru dumneavoastră, acest lucru va fi făcut clar în timpul procesului comenzii. În acest caz, Produsele pe care le-aţi comandat sau rezervat vor fi reţinute de British Council pentru dumneavoastră pentru o perioadă de cinci zile de la data Confirmării de primire a comenzii. Dacă nu am primit plata completă de la dumneavoastră până la 12 noaptea GMT în a 5 a zi, noi nu vom mai păstra acele Produse rezervate pentru dumneavoastră. Nu se va forma un contract între dumneavoastră şi British Council până în momentul în care British Council vă va trimite o Confirmare a comenzii. 

3.6 Orice discount (prin cod de discount sau alt tip) este personal pentru folosul dumneavoastră şi nu poate fi transferat. Veţi avea permisiunea să folosiţi doar un singur discount pentru o achiziţie şi orice restituire a banilor nu va include şi valoarea discountului. Discounturile vor expira în trei luni de la data emiterii, în afara cazurilor în care este stipulat altfel de către British Council.

4. Anularea Contractului de către British Council

4.1 British Council poate anula Contractul dându-vă înştiinţare în scris (prin email sau în alt mod) pentru orice motiv şi în orice moment înainte de Data de start. Dacă British Council anulează Contractul în temeiul acestei clauze 4.1, vă va returna preţul plătit de dumneavoastră pentru Produsul relevant. 

4.2 British Council poate de asemenea să anuleze Contractul în orice moment, fără să fie responsabil în mod legal faţă de dumneavoastră dacă:

(a) încălcaţi aceşti Termeni (dar nu este o încălcare trivială); sau

(b) British Council nu poate să ofere Produsul relevant în totalitate datorită unui motiv pe care nu îl poate controla în mod rezonabil. 

4.3. Dacă British Council anulează contractul conform clauzei 4.2(a), atunci British Council va avea dreptul să reţină suma totală plătită de dumneavostră (sau să primească restul de plată, după caz). 

4.4 Dacă British Council anulează contractul conform clauzei 4.2(b) veţi avea dreptul să alegeţi dintre următoarele: (i) să primiţi o rambursare totală a sumei plătite; sau (ii) (depinzând de disponibilitate) să accesaţi un Produs alternativ echivalent. Dacă alegeţi opţiunea (ii) si preţul Produsului alternativ echivalent este mai mare decât preţul plătit pentru Produsul anulat, vi se va cere să plătiţi diferenţa conform cu Termenii de plată stabiliţi în clauza 3 sau Termenii altfel acceptaţi de către British Council. Dacă alegeţi opţiunea (ii) şi preţul Produsului alternativ echivalent este mai mic decât preţul plătit pentru Produsul anulat, British Council vă va rambursa diferenţa. Trebuie să informaţi în scris British Council (vedeţi pagina Contactaţi-ne pentru detaliile de contact relevante), în legătură cu opţiunea dumneavoastră preferată în paisprezece (14) zile calendaristice de la data la care aţi fost informat/ă de British Council că Produsul relevant a fost anulat. Dacă nu auzim de la dumneavoastră în perioada specificată de timp, vă vom returna suma care vi se datorează. 

5. Anularea Contractului de către dumneavoastră (1 of 2)

Anulare în perioada de anulare de 14 zile

Vă rugăm să mergeţi la paginile cu produse din Magazinul online pentru a fi informat/ă în legătură cu detalii ulterioare privind Produsele pe care le-aţi comandat, pentru a stabili dacă sunt bunuri, servicii, Conţinut digital sau considerate a fi activităţi de divertisment (de exemplu bilete pentru conferinţe sau alte evenimente) şi ce drepturi de anulare se aplică la Produse specifice. 

Vă rugăm să luaţi notă, deoarece British Council are cheltuieli când organizează un examen pentru dumneavoastră, nu vi se va permite să anulaţi un Contract pentru un examen cu mai puţin de 24 ore înainte de Data de start. 

5.1 Aveţi dreptul legal de a anula Contractul pentru orice motiv (incluzând motivul că v-aţi răzgândit) în timpul Perioadei de anulare, cu excepţia cazurilor următoare, când acest drept de a anula nu se aplică: 

(a)Produsul reprezintă bilet de participare (cu bilet de intrare sau altfel) la o conferinţă, seminar sau alt eveniment cultural pe o dată sau date specifice;

(b)Produsul include un examen şi dumneavoastră încercaţi să anulaţi participarea cu mai puţin de 24 ore înainte de Data de start a examenului; 

(c) Produsele sunt bunuri care au fost fabricate conform specificaţiilor dumneavoastră sau au fost personalizate pentru dumneavoastră, sau aţi deschis pachetul cu bunuri care sunt sigilate – Produse audio, video sau software; sau

(d)Produsele sunt servicii sau conţinut digital, şi serviciile sunt deja furnizate complet sau aţi activat linkul pentru a accesa sau downloada conţinutul digital. (vedeţi clauza 5.9 de mai jos).

5.2 Dacă comanda dumneavoastră este pentru conţinut digital sau servicii, Perioada de anulare se va termina după 14 zile începând cu ziua de după data la care dumneavoastră primiţi Confirmarea comenzii. 

5.3 Dacă comanda dumneavoastră este pentru bunuri, perioada de anulare se va termina în 14 zile începând cu ziua de după data la care dumneavoastră primiţi bunurile în afara cazurilor următoare: 

(a) dacă aţi comandat bunuri multiple, (altfel decât o livrare normală de bunuri), Perioada de anulare se va termina după 14 zile începând cu ziua de după data la care dumneavoastră aţi primit ultimul dintre bunuri; şi 

(b)dacă aţi comandat un abonament pentru bunuri, perioada de anulare se va termina după 14 zile începând cu ziua de după data la care dumneavoastră primiţi prima livrare a bunurilor. 

5.4 Pentru a vă exercita dreptul de a anula, dumneavoastră trebuie să informaţi British Council în legatură cu decizia dumneavostră de a anula Contractul prin intermediul unei declaraţii clare (de exemplu o scrisoare trimisă prin poştă sau email – uitaţi-vă la pagina Contactaţi-ne pentru detaliile de contact relevante). Puteţi utiliza formularul model de anulare (vedeţi Anexa A) dar acesta nu este obligatoriu. 

5.5 Pentru a respecta termenul limită pentru anulare, este suficient ca dumneavoastră să trimiteţi declaraţia de anulare înainte ca Perioada de anulare să se termine. 

5. Anularea Contractului de către dumneavoastră (2 of 2)

Efectul anulării

5.6 Dacă aveţi dreptul de a anula, şi anulaţi Contractul în perioada de anulare de 14 zile, British Council vă va rambursa toate sumele plătite primite de la dumneavoastră, corespunzătoare cu Produsele relevante, conform următoarelor condiţii:

(a) dacă anulaţi o comandă pentru bunuri, trebuie să returnaţi bunurile la British Council (mergeţi la pagina Contactaţi-ne pentru detaliile de contact relevante). Costul returnării bunurilor trebuie acoperit de către dumneavoastră (în afara cazului în care bunurile au defecte – vedeţi clauza 5.11). Trebuie să trimiteţi bunurile înapoi la British Council fără întârziere, în orice caz, în 14 zile de la data la care aţi informat British Council că doriţi să terminaţi Contractul. Dacă nu faceţi acest lucru, British Council poate să vă refuze rambursul;

 b)dacă orice bunuri returnate la British Council au fost folosite sau deteriorate, British Council poate deduce o sumă egală cu pierderea din valoare a bunurilor. În unele cazuri, suma dedusă poate fi echivaletă cu preţul total al bunurilor; şi

(c) British Council nu va fi responsabil să vă ramburseze orice sumă adiţională plătită de dumneavoastră pentru o modalitate de livrare de mai scumpă decât modalitatea de livrare standard oferită de British Council.

5.7 British Council va face rambursul fără amânare nenecesară, şi nu mai târziu de 14 zile după ce este informat în legătură cu decizia dumneavoastră de a anula Contractul, sau, dacă comanda este pentru bunuri, în 14 zile după data la care primeşte bunurile înapoi de la dumneavoastră (sau, dacă aceasta este mai devreme, data la care dumneavoastră aţi oferit British Council dovada că i-aţi trimis bunurile înapoi).

5.8 British Council va face rambursul folosind aceeaşi metodă de plată pe care aţi folosit-o în tranzacţia iniţială, în afara cazului în care dumneavoastră aţi cerut în mod expres să se facă altfel; în orice eventualitate, dumneavostră nu veţi suporta costuri ca rezultat al rambursului. 

Oferirea de servicii sau conţinut digital în timpul perioadei de anulare

5.9 În procesul comandării, vi se va cere să fiţi de acord cu politica de anulare a British Council şi să confirmaţi că sunteţi de acord cu următoarele: 

(a) în cazul unui Produs care reprezintă servicii, dacă accesaţi Produsul în timpul perioadei de anulare, confirmaţi că cereţi în mod expres rezervarea unui loc sau începerea accesării unui Produs în timpul perioadei de anulare şi dacă cereţi ulterior anularea contractului, va trebui să plătiţi British Council o sumă proporţională cu serviciile pe care British Council le-a oferit deja din totalul serviciilor contractate, până la momentul la care dumeavoastră aţi informat British Council de dorinţa dumneavoastră de a anula contractul. Nu aveţi niciun drept să anulaţi după ce aţi accesat Produsul în totalitate; şi

(b) în cazul unui Produs care reprezintă Conţinut digital, veţi pierde dreptul dumneavoastră de anulare la momentul în care activaţi linkul pentru a-l accesa sau când începeţi să downloadaţi conţinutul digital. 

Anularea după perioada de anulare de 14 zile

5.10 După ce Perioada de anulare a expirat, nu aveţi niciun drept automat să anulaţi Contractul. Orice anulare a Contractului după această perioadă va avea nevoie de aprobarea British Council – vă rugăm să contactaţi British Council (mergeţi la pagina Contactaţi-ne pentru detaliile de contact relevante) pentru a explica de ce doriţi să anulaţi contractul şi să vedeţi dacă British Council va accepta anularea. 

Drepturile dumneavoastră în privinţa Produselor defectuoase

5.11 British Council are datoria legală de a furniza Produse care sunt în conformitate cu acest Contract. Ca şi consumator, dumneavoastră aveţi drepturi legale în legătură cu Produsele care sunt defectuoase sau altfel decât au fost descrise – aţi putea avea un drept legal de a termina Contractul (sau ca Produsul să fie reparat, înlocuit sau un serviciu prestat din nou sau să obţineţi o parte sau toţi banii dumneavoastră înapoi). Aceste drepturi legale nu sunt afectate de nimic din aceşti Termeni. Puteţi primi sfaturi privind drepturile legale pe care le aveţi de la Biroul local pentru consilierea cetăţenilor (Citizens' Advice Bureau) sau Biroul standardelor comerciale (Trading Standards office) sau alte echivalente locale.

6. Utilizarea Produselor de către dumneavoastră

6.1 Detalii privind modalitatea de accesare a Produselor dumneavoastă vor fi prevăzute în descrierile Produselor ca parte a procesului comandării şi vi se vor trimite fie ca parte a Confirmării comenzii, fie separat prin email sau printr-o altă informare electronică. 

6.2 Produsele sunt oferite doar pentru utilizarea de către dumneavoastră în mod personal, domestic şi particular. Sunteţi de acord să nu folosiţi Produsele pentru orice scopuri comerciale, de afaceri sau de revânzare. 

6.3 Orice cod cheie sau alt cod de acces este personal pentru dumneavoastră, nu este transferabil şi va expira la 6 luni după ce a fost creat, în afara cazului în care descrierea produsului în timpul procesului comenzii stipulează altceva.

7. Schimbări ale Produselor sau Datelor de start

7.1 British Council se va asigura că fiecare Produs este livrat în toate formele materiale conform descrierii din Magazinul online sau de altundeva. Cu toate acestea, British Council va avea dreptul să varieze conţinutul şi furnizarea unui Produs acolo unde acele variaţiuni nu modifică Produsul în mod material. British Council ar putea actualiza, sau să vă ceară să actualizaţi dumneavoastră Conţinutul digital pentru a implementa astfel de schimbări. Vă rugăm să luaţi aminte că, în privinţa anumitor examene, British Council nu va fi în poziţia de a confirma pentru dumneavoastră Data de start a acelor examene datorită unor motive de organizare a comitetelor de examinare care sunt terţe părţi. Dacă acesta este cazul, acest lucru va fi stipulat clar în timpul procesului comenzii şi British Council va comunica Datele de start ale acelor examene imediat ce este posibil. Când apăsaţi butonul “Sunt de acord”, confirmaţi şi înţelegeţi că dispoziţia privind acestor Date de start nu reprezintă o schimbare materială a contractului dintre dumneavoastră şi British Council. 

7.2 British Council are expectativa ca dumneavoastră să aveţi grijă în mod rezonabil ca să fiţi convins că Produsele vă vor satiface nevoile. British Council nu garantează că dumneavoastră veţi obţine orice rezultat specific dacă îi utilizaţi Produsele. 

Transferul la alt curs 

7.3 În legătură cu cursurile faţă în faţă şi doar acestea, dacă doriţi să vă transferaţi la un curs diferit după ce aţi început cursul comandat pentru că credeţi că nivelul cursului pe care l-aţi început nu este potrivit pentru dumneavoastră, vă rugăm să contactaţi British Council şi să explicaţi acest lucru. Dacă British Council este de acord că nivelul cursului pe care l-aţi început nu este potrivit pentru dumneavoastră, British Council va face eforturi rezonabile să vă transfere la un curs diferit (conform şi în limita disponibilităţii) fără costuri adiţionale pentru dumneavoastră. 

7.4 Dacă cursul pe care l-aţi achiziţionat este furnizat online, este posibil să puteţi schimba datele pe care le-aţi acceptat pentru curs. Vă rugăm să contactaţi British Council pentru a discuta acest lucru.

8. Protecţia datelor personale (1 of 2)

8.1 Toate entităţile British Council protejează informaţiile personale conform Legii protecţiei datelor personale din Regatul Unit 1998 (UK Data Protection Act 1998) şi orice altă legislaţie locală echivaletă cu GDPR dacă aceasta are precedenţă. 

8.2 Legea protecţiei datelor personale din Regatul Unit 1998 funcţionează în două moduri principale. Dă persoanelor individuale drepturi în legătură cu modul în care sunt folosite datele lor personale şi stabileşte reguli pentru organizaţiile care manipulează date personale.  

8.3 Entităţile British Council:

(a)pot utiliza datele personale pe care le oferiţi: 

(i)pentru a organiza şi administra Produsul specific pe care l-aţi selectat, incluzând dar nelimitându-se la facilizarea plăţii dumneavoastră pentru Produsul relevant prin intermediul Procesorului de plăţi; 

(ii)pentru a vă trimite informaţii cu privire la activităţi, cursuri, seminarii şi evenimente organizate de entităţile British Council, în mod electronic sau în alte forme, dacă nu aţi cerut în mod specific să fiţi exclus;

(iii)pentru a cere opinia dumneavoastră în legătură cu produsele şi serviciile entităţilor British Council, dacă nu aţi cerut în mod specific să fiţi exclus; şi

(iv)pentru motive de cercetare, dacă nu aţi cerut în mod specific să fiţi exclus; 

(b)va proteja informaţiile cu caracter personal care îi sunt oferite şi se va asigura că doar cei care trebuie să le acceseze datele personale sunt capabili să le acceseze; şi 

(c)va oferi informaţiile doar entităţilor British Council, Procesorului de plăţi şi altor organizaţii pentru care informaţia oferită este necesară, pentru un scop corect şi legal sau dacă consimţământul individului a fost obţinut în prealabil. 

 

8. Protecţia datelor personale (2 of 2)

8.4Trebuie să luaţi la cunoştinţă că entităţile British Council vor păstra informaţiile (incluzând orice informaţii despre dumneavoastră sau orice persoană sub 18 ani pentru care dumneavoastră comandaţi orice Produse) doar dacă este strict necesar pentru scopurile menţionate în clauza 8.3 de mai sus.

Accesarea informaţiilor dumneavoastră personale

8.5 Conform Legii protecţiei datelor personale din Regatul Unit, orice persoană are dreptul general să ceară o copie a informaţiilor personale deţinute ce se referă la persoana lor. Aceasta înseamnă că puteţi cere infomaţiile pe care societatea caritabilă din Regatul Unit le deţine în legătură cu dumneavoastră. Acesta este cunoscut ca dreptul de ‘acces al subiectului’. Când faceţi cererea, va trebui să ne oferiţi: 

(a)o cerere în scris, 

(b)o taxă de £10.00;

(c)un act doveditor al identităţii şi adresei dumneavoastră; şi 

(d)orice informaţie de care societatea caritabilă din Regatul Unit are nevoie în mod rezonabil pentru a procesa cererea (de exemplu detaliile birourilor sau personalului oricărei entităţi British Council cu care aţi avut contact, şi datele). 

8.6 Societatea caritabilă din Regatul Unit nu va începe să verifice informaţiile dumneavoastră până nu a primit toate cele de mai sus. Pentru a trimite cererea dumneavoastră, sau pentru a primi ajutor cu trimiterea unei cereri, vă rugăm să contactaţi British Council (mergeţi la pagina Contactaţi-ne pentru detaliile de contact relevante). Deşi trebuie să trimiteţi o cerere în scris, British Council va discuta despre cererea dumneavoastră fără probleme. 

9. Egalitate, diversitate şi incluziune

9.1British Council urmăreşte să se asigure că tuturor persoanelor le sunt oferite oportunităţi egale.

9.2Dacă aveţi o dizabilitate sau o nevoie specială, British Council va face schimbări rezonabile pentru a se asigura că dumneavoastră aveţi, pe cât este posibil în mod rezonabil, acelaşi acces la tot ceea ce presupune participarea la Produsul relevant ca şi o persoană fără dizabilitate sau nevoie specială. 

9.3Vă rugăm să oferiţi British Council detalii cu privire la dizabilitatea dumneavoastră sau nevoia dumneavoastră specială cât de curând posibil. (în mod ideal, cu cel puţin 8 săptămâni înainte de Data de start relevantă). 

10. Protecţia copilului

10.1British Council are credinţa că toţi copiii au potenţial şi fiecare copil contează – oriunde în lume. British Council îşi confirmă poziţia că toţi copiii au dreptul de a fi protejaţi împostriva tuturor formelor de abuz aşa cum este stabilit în articolul 19 al Convenţiei Naţiunilor Unite privind Drepturile copilului. 

11. Obligaţiile dumneavoastră

11.1 Dumneavoastră trebuie: 

(a)să vă comportaţi cu onestitate, integritate şi să arătaţi curtoazie, consideraţie şi respect celorlalţi când accesaţi Produsele (în persoană sau online), în orice moment; 

(b)să vă pregătiţi pentru Produs, aşa cum este cerut în mod rezonabil de către British Council; 

(c)să participaţi sau să accesaţi în orice alt mod necesar toate cursurile şi alte activităţi care formează parte a Produsului (în afara absenţelor din motive medicale sau din alte motive acceptate) şi să participaţi în totalitate la lucrul în grup când se cere acest lucru; şi 

(d)să respectaţi confidenţialitatea tuturor informaţiilor pe care le primiţi în legătură cu Produsul.

11.2British Council îşi rezervă dreptul să vă refuze admiterea sau să vă oprească să accesaţi orice Produs (incluzând să vă ceară să părăsiţi orice unitate unde se predă conţinutul Produselor faţă în faţă) dacă comportamentul dumneavoastră este considerat deviant, cu potenţial să cauzeze distrugeri, neplăceri, insulte sau răniri, încalcă regulile şi regulamentele unităţii, Termenii, sau dacă se aplică, Termenii de utilizare a Conţinutului digital sau Politica de păstrare a intimităţii, sau este de neacceptat în orice alt mod. British Council poate, în mod ocazional, să trebuiască să facă percheziţii pentru securitate pentru a asigura securitatea delegaţilor, şi / sau a unităţii unde se predă conţinutul Produselor faţă în faţă, (şi dumneavoastră sunteţi, prin urmare, de acord cu asta). Utilizarea neautorizată a echipamentului fotografic şi de înregistrare şi orice formă de duplicare online a oricărui Produs este interzisă (cu excepţia oricăror copii permise de Termenii şi condiţiile de utilizare a Conţinutului digital).

12. Proprietatea intelectuală

12.1 Drepturile de autor şi toate celelalte drepturi asupra proprietăţii intelectuale din toate materialele vor rămâne proprietatea unică şi exclusivă a British Council şi a celor care îi acoperă licenţele. Dumneavoastră vă asumaţi răspunderea de a nu copia sau permite copierea materialelor (cu excepţia copierii permise de Termenii şi condiţiile de utilizare a Conţinutului digital) şi a nu distribui oricare dintre aceste materiale prin intermediul internetului sau intranetului, şi de a nu divulga sau permite divulgarea sau vânzarea sau închirierea acestora către terţe părţi. 

12.2 British Council este de acord să vă permită accesul la o licenţă neexclusivă şi fără drepturi de autor pentru utilizarea Materialelor relevante pentru scopurile studiului şi cercetării dumneavoastră în legătură cu Produsul, dar nu pentru scopuri comerciale. 

13. Obligaţiile British Council faţă de dumneavoastră

13.1 Nimic din ce este menţionat în Termeni nu limitează sau exclude reponsabilităţile British Council (sau ale societăţii caritabile din Regatul Unit) în privinţa decesului şi / sau rănirilor personale cauzate de neglijenţa British Council sau a societăţii caritabile din Regatul Unit sau a angajaţilor, agenţilor sau subcontractanţilor lor, în privinţa denaturării frauduloase sau oricăror altor responsabilităţi care nu pot fi limitate şi / sau excluse conform legii. 

13.2Sub rezerva clauzei 13.1, British Council şi societatea caritabilă din Regatul Unit nu acceptă responsabiltatea şi se exclud de la responsabilitate în mod expres pentru orice pierdere sau distrugere a propretaţii dumneavoastră care are loc acolo unde British Council furnizează Produsul în persoană sau online. Când accesaţi orice Conţinut faţă în faţă, dumneavoastră trebuie să aveţi grijă în special să nu lăsaţi orice obiecte de valoare nesupravegheate niciun moment (incluzând telefoane mobile, tablete sau laptopuri).

13.3Sub rezerva clauzei 13.1, British Council şi societatea caritabilă din Regatul Unit nu vor fi responsabile faţă de dumneavoastră în niciun mod, in nicio circumstanţă (fie că este vorba despre o încălcare a contractului, neglijenţă, încălcare a datoriei legale sau fie că este vorba despre altceva) pentru orice:

(a)pierderi care nu puteau fi prevăzute de atât dumneavoastră cât şi de British Council şi / sau societatea caritabilă din Regatul Unit când Contractul a fost creat;

(b)pierderi care nu au fost cauzate de orice încălcare a Contractului din partea British Council; sau

(c)pierderi ale profitului, pierderi de afaceri, întreruperea afacerilor sau pierderi de oportunităţi în afaceri ce apar conform sau în legătură cu Contractul. 

13.4 Dacă conţinutul digital defect furnizat de British Council a provocat distrugeri unui aparat sau conţinutului digital ce vă aparţin dumneavoastră, şi acesta este cauzat de eşecul British Council de a avea grijă sau din lipsa abilităţii, British Council va repara distrugerea sau vă va plăti compensaţii pentru distrugerea cauzată. Cu toate acestea, British Council nu îşi asumă responsabilitatea pentru distrugeri pe care dumneavoastră le-aţi fi putut evita dacă aţi fi urmat sfatul British Council de a utiliza o actualizare oferită dumneavoastră în mod gratuit sau pentru o distrugere care a fost cauzată de dumneavoastră deoarece nu aţi urmat în mod corect instrucţunile de instalare sau nu aţi avut cerinţele minime de sistem conform notificării British Council.

13.5Sub rezerva clauzelor 13.1, 13.2, 13.3 and 13.4, responsabilitatea British Council în conexiune cu Contractul se va limita la preţul plătit de dumneavoastră pentru Produsul/ele achiziţionat/e conform acelui Contract. 

14. Alţi termeni importanţi (1 of 2)

14.1 British Council poate transfera Contractul (în întregime sau parţial) sau poate subcontracta sau delega furnizarea Produsului în orice manieră la discreţia sa proprie către: (i) orice entitate separată controlată de British Council sau care face parte în alt mod din grupul de entităţi British Council; sau (ii) orice ofertant de servicii externe sau servicii terţă parte care este este angajat sub un contract de servicii pentru a oferi servicii pentru British Council. 

14.2 Contractul este personal pentru dumneavoastră şi de aceea nu puteţi transfera, nici parţial şi nici total, drepturile şi obligaţiile dumneavoastră unei alte persoane, conform acestor Termeni, fără consimţământul anterior în scris al British Council.

14.3 British Council intenţionează să se bazeze pe aceşti Termeni ca fiind întregul Contract dintre dumneavoastră şi British Council în legătură cu Produsul relevant. Pentru a evita orice neînţelegeri în legătură cu conţinutul contractului, asiguraţi-vă că cereţi ca orice schimbări sau adăugiri la Termenii contractului să fie puse în scris de către un reprezentant al British Council.

14.4 Dacă British Council nu insistă imediat ca dumneavoastră să faceţi orice este necesar să faceţi confom acestor Termeni, sau dacă British Council întârzie să facă paşi împotriva dumneavoastră când aţi încălcat acest Contract, acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să faceţi aceste lucruri şi nu va preveni British Council să acţioneze împotriva dumneavoastră la o dată ulterioară. 

 

 

14. Alţi termeni importanţi (2 of 2)

14.5 Fiecare din aceste clauze ale acestor Termeni operează separat. Dacă orice instanţă sau autoritate relevantă decide că oricare dintre ele sunt ilegale sau imposibil de executat, toate celelalte clauze vor rămâne în deplină vigoare şi efect. 

14.6 British Council va onora întotdeauna orice legi obligatorii (incluzând toate modalităţile de protecţie obligatorie a consumatorului) care se aplică în ţara în care sunteţi rezident în mod normal. Conform acestui lucru, şi conform Termeniilor şi condiţiilor speciale (Partea 4), legile din Anglia sunt aplicabile Contractului şi oricărei dispute sau revendicări ce pot apărea din sau în conexiune cu Contractul sau subiectul sau crearea sa (incluzând dispute sau revendicări necontractuale). Pentru evitarea dubiului, acest Contract este considerat a fi creat în Anglia în afara cazului în care Termenii şi condiţiile speciale stipulează altfel.

14.7 British Council speră să vă facă experienţa de a interacţiona cu British Council excelentă şi doreşte comentariile, sugestiile și detaliile dumneavoastră privind orice mulţumiri sau nemulţumiri. Dacă aveţi orice comentarii sau plângeri în legătură cu Contractul, vă rugăm să mergeţi la Pagina de nemulţumiri (vedeţi definiţia pentru “Pagina de nemulţumiri” pentru detalii adiţionale) şi urmaţi procedura stabilită acolo. În plus, vă rugăm să notaţi că disputele pot fi trimise la platforma Comisiei Europene pentru rezolvarea online a disputelor (European Commission online dispute resolution) de către un organism independent (fară să trebuiască să se meargă la instanţă). 

14.8 Dacă o plângere, dispută sau revendicare nu este rezolvată cu succes prin discuţii între dumneavoastră şi British Council sau prin intermediul platformei Comisiei Europene pentru rezolvarea online a disputelor (European Commission online dispute resolution), instanţele din Anglia vor avea jurisdicţie neexclusivă privind orice revendicare ce apare în urma, sau este legată de Contract. Aceasta însemnă că toate revendicările legate de Contract pot fi decise de un judecător (sau un număr de judecători) într-o instanţă engleză, dar dumneavoastră sau British Council ar putea, în mod alternativ, să aducă procedurile judiciare în ţara dumneavoastră de rezidenţă sau în orice altă ţară relevantă.

14.9 British Council ar putea să vă contacteze sau să vă ofere o notificare referitoare la acest Contract prin Magazinul online sau printr-un email trimis la adresa de email specificată de dumneavoastră în timpul procesului comenzii. 

15. Contactul cu British Council

15.1 Dacă aveţi orice întrebări, comentarii sau doriţi să solicitaţi informaţii în legătură cu Contractul sau cu un Produs, vă rugăm să contactaţi British Council prin utilizarea detaliilor de contact de la pagina Contactaţi-ne (vedeţi definiţia pentru “Pagina Contactaţi-ne” pentru detalii ulterioare).

PARTEA 3: TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A CONŢINUTULUI DIGITAL (1 of 2)

1. Termeni de utilizare. 

Următorii Termeni sunt aplicabili dumneavoastră dacă aţi achiziţionat orice Conţinut digital.

1.1 Deoarece Conţinutul digital va fi oferit prin intermediul unui web browser terţă parte, (cum ar fi Internet Explorer, Chrome şi Firefox), dumneavoastră trebuie să citiţi şi Termenii de utilizare şi politica de confidenţialitate care se aplică dacă utilizaţi acel web browser. 

1.2 British Council este deţinătorul sau cel ce are licenţa pentru toate drepturile de proprietate intelectuală în Conţinutul digital şi în design, structură, ‘cum arată şi cum se simte’, şi modul în care este aranjat Conţinutul digital. 

1.3 Când plătiţi preţul pentru conţinutul digital, British Council vă acordă prin prezenta o licenţă neexclusivă, netransferabilă pentru a accesa şi utiliza Conţinutul digital, doar în acord cu aceşti Termenii şi condiţii de utilizare a Conţinutului digital. 

1.4 Dumneavoastră confirmaţi că nu veţi faceţi următoarele:

(a) nu veţi oferi acces la Conţinutul digital oricărei alte persoane sau entitate legală; 

(b) nu veţi întrerupe, interfera sau restricţiona utilizarea serviciilor oferite de British Council;

(c) nu veţi uploada sau afişa, prin participarea dumneavoastră la Conţinutul digital, orice comentarii sau materiale care sunt false, ofensive, cu conţinut sexual explicit, defăimătoare, ameninţătoare, obscene sau ilegale, sau care încalcă drepturi de proprietate intelectuală;

(d) nu veţi sonda, scana sau testa vulnerabilitatea Conţinutului digital şi nu veţi încerca să obţineţi în mod ilegal, prin evitare sau spargere computerizată, a detaliilor de autentificare a unui utilizator sau controalelor de securitate privid Conţinutul digital; 

(e) nu veţi compila în revers, nu veţi dezasambla, nu veţi folosi retro-inginerie, nu veţi decompila, nu veţi copia, nu veţi duplica, nu veţi modifica, nu veţi adapta niciun tip de software sau alt cod sau script care formează parte a Conţinutului digital (în afara a ceea ce este permis de lege) şi nu veţi încerca să transmiteţi către sau prin intermediul Conţinutului digital orice informaţie care conţine un virus, worm, Trojan horse sau un orice alt component care cauzează rău sau distrugere;

(f)nu veţi schimba, modifica, şterge, interfera sau folosi în mod necorespunzător orice fişiere sau alte date create, deţinute sau oferite de către British Council sau orice terţă parte, oferite ca parte a Conţinutului digital (cu excepţia cazului în care acest luru este permis în mod expres conform acestor Termeni şi condiţii de utilizare a Conţinutului digital); şi

(g) nu veţi folosi Conţinutul digital în contravenţie cu orice legislaţie aplicabilă. 

 

PARTEA 3: TERMENI ŞI CONDIŢII DE UTILIZARE A CONŢINUTULUI DIGITAL (2 of 2)

1.5 Noi vom face tot ceea ce ne stă în putere în mod rezonabil pentru a face Conţinutul digital disponibil la data şi ora stipulate în confirmarea comenzii dumneavoastră. Cu toate acestea, datorită naturii internetului, British Council nu poate garanta şi nu garantează că, atunci când dumneavoastră veţi utiliza Conţinutul digital, totul va funcţiona în mod neîntrerupt şi fără erori. British Council nu este responsabil pentru orice întârzieri, erori de furnizare, sau orice alte pierderi sau distrugeri ce rezută din transferul de date prin intermediul reţelelor şi facilităţilor de comunicare, incluzând internetul, şi dumneavoastră confirmaţi că înţelegeţi că Conţinutul digital poate fi subiect al limitărilor, întârzierilor şi altor probleme inerente utilizării acestui tip de facilităţi comunicaţionale. 

1.6 Dumneavoastă sunteţi responsabil să vă asiguraţi că aveţi tot ce ţine de hardware, software şi telecomunicaţii necesare pentru utilizarea Conţinutului digital şi veţi fi responsabil pentru toate costurile legate de acestea, incuzând costurile pentru furnizorii serviciilor de internet. 

1.7 British Council încurajează libertatea de exprimare, dar cu toate acestea opinniile exprimate de persoane individuale prin intermediul Conţinutului digital ar putea să nu reprezinte opiniile British Council. 

PARTEA 4: TERMENI ŞI CONDIŢII SPECIALE:

Politica de rambursare și transfer a examenelor Cambridge English Exams

Retragerea de la examen 

Dacă anulați înscrierea la examenul Cambridge înainte de data examenului sau dacă absentați la examen, taxa de înscriere este rambursabilă numai dacă cererea de retragere de la examen este efectuată în termen de 14 zile de la data înscrierii (echivalentă cu data plății) și înainte de data examenului.  

Taxa de înscriere este de asemenea rambursabilă în condițiile de mai jos, cu mențiunea că vi se va reține o taxă administrativă în valoare de 30%. 

 - dacă o cerere de retragere este efectuată înaintea încheierii perioadei de înscriere pentru examenul respectiv dar după 14 zile de la data înscrierii (echivalentă cu data plății examenului) 

 - în cazul unei afecțiuni sau a unui incident de natură medicală aparut în data examenului  

 - în cazul decesului unei rude apropriate 

 - în caz de trauma (de exemplu atunci când un candidat este victima unei infracțiuni sau este implicat într-un accident rutier) 

 - în caz de serviciu militar 

Indiferent când este solicitată retragerea (în termen de 14 zile de la înscrierea la examen sau după) aceasta trebuie să fie depusă folosind formularul de mai jos. Termenul limită de trimitere este de cinci zile după data examenului. Formularul trebuie să fie însoțit de documente edificatoare (de exemplu un document medical emis de către un medic care să ateste afecțiunea ce v-a împiedicat să susțineți examenul sau un raport al poliției care să confirme faptul că ați fost implicat într-un accident în ziua examenului). 

În cazul în care nu primim o cerere de retragere și documentația necesară în termen de cinci zile de la data examenului veți fi notat(ă) ca fiind absent(ă) și nu mai puteți solicita o rambursare după acest termen limită.  

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că rambursările vor fi procesate în termen de patru – șase săptămâni de la data solicitării. 

Dacă aveți întrebări vă rugăm să ne trimiteți un email la contact@britishcouncil.ro

Efectuarea unei cereri de transfer 

Dacă este nevoie să modificați data unui examen la care v-ați înscris deja puteți solicita un transfer prin email la contact@britishcouncil.ro. Transferul este gratuit, însă numai dacă înscrierile pentru examenul la care v-ați înscris inițial sunt încă deschise.  

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că noua dată de examen pentru care optați trebuie să fie în termen de trei luni de la data examenului pentru care v-ați înscris inițial. Vă putem oferi transferul numai dacă o sesiune pentru același nivel de examen este disponibilă în următoarele trei luni. Datele examenelor Cambridge English pot fi verificate la ⁠https://www.britishcouncil.ro/en/exam/cambridge/dates-fees-locations. 

Puteți solicita un singur transfer. Dacă nu găsiți o altă dată de examen potrivită în următoarele trei luni de la examenul pentru care v-ați înscris inițial, atunci nu vă putem oferi transferul și vi se aplică politica standard de rambursare.  

Înscrierile sunt de asemenea nominale și nu pot fi transferate altor persoane. Transferul la o altă dată de susținere a probei de Speaking sau/ și între diferite sesiuni și tipuri de examene (de exemplu de la FCE la CAE) nu sunt permise înainte sau după închiderea perioadei de înscrieri. De asemenea, nu sunt permise nici transferurile între centre de examen diferite (eg de la Iași la București etc). 

British Council își rezervă și dreptul de a anula o sesiune de examene Cambridge dacă, până la finele perioadei respective de înscriere, nu se întrunește numărul minim de 20 candidați. În acest caz taxa de înscriere vi se va rambursa.

PARTEA 5: TERMENI ŞI CONDIŢII ADITIONALE:

Nu există termeni și condiții adiţionale.