Aptis for teens

La nivel internațional, elevii învață limba engleză mult mai devreme în cadrul școlii, ceea ce determina cerința unei evaluări eficiente a competențelor de limba engleză. Atât școlile cât și părinții sunt de acord că aptitudinile de limba engleză sunt de o importanță majoră, în special dacă elevii și copiii lor vor învăța, progresa și lucra intr-un mediu internațional.

Ce este Aptis pentru adolescenți?

 •  Aptis pentru adolescenți (Aptis for Teens) este un instrument nou de evaluare a limbii engleze dezvoltat de British Council, construit special pentru adolescenți, pentru a le testa competențele prin teme și scenarii familiare.
 • Acesta vizează persoanele de 13-17 ani și presupune axarea pe competențe specifice de limba engleză și obținerea rapidă a rezultatelor.
 •  Întrebările au fost constituite special pentru a reflecta activități care apar în viața de zi cu zi a adolescenților, ca de exemplu: media, teme și evenimente școlare, competiții sportive, pentru a face testul mult mai familiar. Această abordare modernă de evaluare permite candidaților să își demonstreze total cunoștințele și abilitățile în ceea ce privește limba engleză.
 • Aptis pentru adolescenți poate fi integrat în sistemul educațional actual, fapt ce permite ca nivelul de limba engleză a studenților să fie determinat eficient în timp.

Cine poate folosi Aptis pentru adolescenți?

 • Școlile primare și gimnaziale
 • Ministere ale Educației din întreaga lume
 • Școlile de limba engleză
 • Profesori și tutori privați
 • Școli bilingve

Ce poate face Aptis pentru adolescenți?

 •  Eficientizarea procesului de învătare conform nivelului de competență.
 •  Evaluarea posibilității de a susține examene certificate.
 •  Evaluarea posibilității de a patricipa în programe de studiu în străinătate.
 •  Identificarea punctelor forte și a celor slabe pentru a oferi sprijin în învățare.
 •  Analizarea programelor de învățământ.
 •  Testarea progresului studenților în perioade extinse de studiu.

 

Flexibilitatea este dovedită și în cadrul serviciului nostru de rapoarte, deoarece punctajele sunt comunicate atât în mod individual, cât și colectiv.

Un anumit punctaj (0-50) este oferit pentru oricare aptitudine testată, fapt ce facilitează compararea rezultatelor individuale ale candidaților cu cele ale grupului și, de asemenea, pentru a ajuta la măsurarea progresului acestora, dacă vor susține din nou testul. Împreună cu acest punctaj, oferim și un nivel al Cadrului European Comun de Referinta pentru Limbi (CEFR) pentru fiecare competență evaluată (A1-C). Dacă susțineți toate cele patru probe, veți obține un nivel general CEFR.

Vezi și