Vă atragem atenția asupra faptului că, pentru testările IELTS for UKVI susținute începând cu data de 7 aprilie 2020, se aplică următoarea politică specifică privind anulările și transferurile. Dacă susțineți testarea înainte de 7 aprilie sau dacă nu susțineți testarea IELTS for UKVI, vă rugăm să consultați Politica generală

Notă: Prezenta politică se aplică exclusiv testărilor IELTS for UKVI, inclusiv IELTS Life Skills. Vă rugăm să consultați politica relevantă pentru alte testări decât IELTS for UKVI.

A. Anulări

Puteți anula înscrierea la testul IELTS în orice moment înaintea susținerii testului, prin notificarea centrului dvs. de testare. Condițiile de rambursare aplicate diferă în funcție de momentul anulării și de eventuale circumstanțe excepționale.  

1. INTERVALUL DE TIMP PÂNĂ LA DATA DE TESTARE 

1.1.  Mai mult de 14 zile înainte de test: 

În cazul în care anulați înscrierea la testul IELTS cu mai mult de 14 zile înainte de test, vi se va rambursa o sumă egală cu 75% din taxa totală pentru test. 

În Regatul Unit și în statele membre ale Uniunii Europene puteți fi eligibil pentru o rambursare de 100% dacă vă anulați înregistrarea cu mai mult de 14 zile înainte de test, însă nu mai târziu de 14 zile de la înscrierea la test. Dacă susțineți testul în Regatul Unit sau într-un stat membru al UE, vă rugăm să vă verificați eligibilitatea la sediul local. 

1.2. În termen de 14 zile, dar cu mai mult de 2 zile înainte de test: 

În cazul în care anulați înscrierea la testul IELTS în termen de 14 zile, dar cu mai mult de 2 zile înainte de test, vi se va rambursa o sumă egală cu 50% din taxa totală pentru test.  

1.3. În termen de 2 zile înainte de test: 

În cazul în care anulați înscrierea la testul IELTS în termen de 2 zile înainte de test, vi se va rambursa o sumă egală cu 25% din taxa totală pentru test.  

1.4. În ziua testului sau după test:

În cazul în care anulați înscrierea la testul IELTS în ziua testului sau după test, nu vi se va rambursa nicio sumă.  

2. EXCEPȚII PRIVIND CANDIDAȚII LA TEST

Înaintea testului și în termen de până la 5 zile după data testului, vă puteți adresa centrului dvs. de testare pentru a prezenta un dosar de circumstanțe excepționale. Centrul dvs. de testare vă va răspunde în scris, în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea dosarului dvs. Centrul dvs. de testare va evalua circumstanțele excepționale prezentate.  

Toate dosarele de circumstanțe excepționale și documentele justificative trebuie să fie primite de centrul dvs. de testare în termen de maximum cinci zile de la data programată pentru test. 

În cazul în care centrul dvs. de testare vă aprobă dosarul, suma achitată vă va fi rambursată integral, mai puțin o taxă administrativă de cel mult 25%. 

Dacă centrul dvs. de testare nu vă aprobă dosarul, se vor aplica termenii prevăzuți la secțiunea 1. 

Definim circumstanțele excepționale ca fiind: 

  • Probleme medicale grave care vă împiedică să vă prezentați sau să aveți o performanță normală în ziua testului; pentru aceste probleme sunt necesare documente justificative sub forma unui certificat medical din partea unui medic calificat;  
  • Doliu, traume sau alte forme de dificultăți deosebite, susținute prin documente justificative; 
  • Serviciu militar. 

3. EXCEPȚII PRIVIND CENTRUL DE TESTARE

În anumite situații neimputabile centrului de testare, este posibil să fim nevoiți să anulăm testul. Aceste circumstanțe includ, dar fără a se limita la: condiții meteorologice extreme, calamități naturale, tulburări civile și acțiuni sindicale. 

În aceste circumstanțe, centrul dvs. de testare vă va anunța cu cât mai mult timp posibil înainte și veți putea alege dintre: 

  • Rambursarea integrală a sumei achitate sau
  • Transferul la o dată de testare ulterioară care să fie convenabilă pentru dvs. 

În cazul în care centrul dvs. de testare anulează un test în circumstanțe imputabile, atunci, pe lângă rambursarea integrală a sumei achitate sau transferul la o altă dată de testare, veți fi eligibil pentru a solicita o despăgubire pentru cheltuielile suportate. Centrul de testare va evalua dacă solicitarea dvs. este rezonabilă sau nu, iar despăgubirile vor fi acordate în funcție de următoarele condiții: 

  • Centrul de testare va evalua dacă decizia de anulare îi este sau nu imputabilă. 
  • Despăgubirile acordate se vor limita exclusiv la cheltuielile de deplasare și cazare: 

- suportate direct ca urmare a planificării participării dvs. la test în ziua programată,  

- susținute prin chitanță/e, 

- pentru care se demonstrează că furnizorul nu rambursează contravaloarea serviciilor de deplasare și/sau cazare, 

- comparate cu cele mai mici tarife rezonabile de pe piață (comparația va fi efectuată de către centrul de testare). 

  • În cazul în care vă deplasați mai departe decât cel mai apropiat centru de testare față de domiciliul dvs., centrul de testare nu va considera că solicitarea dvs. este rezonabilă. .

B. Transferuri

4.1. Mai mult de 14 zile înainte de test:

Vă puteți schimba data de testare în orice moment, cu mai mult de 14 zile înainte de test. 

Trebuie să selectați o dată de testare, dacă există, în termen de trei luni după data dvs. de testare inițială. Dacă data de testare preferată de dvs. este cu mai mult de trei luni după data de testare inițială, atunci transferul dvs. va fi considerat anulare. 

Puteți transfera o programare o singură dată. 

Centrul dvs. de testare vă poate reține o taxă de administrare de până la 25% din taxa totală pentru test. 

4.2. În termen de 14 zile înainte de test: 

Transferurile solicitate în termen de 14 zile înainte de test vor fi considerate anulări. Vă rugăm să consultați secțiunea A. Anulări din prezenta politică. 

Note

i.Centrul dvs. de testare răspunde pentru efectuarea rambursărilor și organizarea transferurilor. 

ii. În baza secțiunii A. 2., centrul de testare răspunde pentru deciziile privind dosarele de circumstanțe excepționale depuse de candidații la test. 

iii. În baza secțiunii A. 3., centrul de testare răspunde pentru deciziile privind despăgubirile, inclusiv eligibilitate și sumele acordate.  

iv. În cazul în care legislația locală privind protecția consumatorilor din țara în care v-ați înregistrat pentru a susține testul IELTS prevede drepturi de anulare și transfer care favorizează mai mult candidatul la test decât drepturile specificate mai sus, atunci va prevala legislația locală privind protecția consumatorilor.