English levels summary, image

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEFR) reprezintă o metodă de descriere a competențelor lingvistice și este adesea utilizat pentru a-i ajuta pe cei care învață limbi străine să aleagă materiale de învățare și cursuri la nivelul potrivit.

CEFR are șase niveluri, de la A1 pentru începători până la C2 pentru utilizatorii experimentați. Nivelurile sunt împărțite în trei blocuri: A sau utilizator de bază, B sau utilizator independent și C sau utilizator experimentat. Pentru fiecare nivel, CEFR descrie ceea ce poate face un cursant atunci când vorbește, citește, ascultă și scrie în limba engleză. 

Celor care trebuie să își dovedească nivelul de cunoaștere a limbii engleze pentru a studia, a munci sau a se muta într-o altă țară, CEFR le permite să își compare rezultatele sau nivelul obținut la examene precum IELTS, Aptis sau Cambridge cu cele solicitate de instituții și organizații educaționale sau de altă natură.

Nivel (CEFR) British Council IELTS Cambridge English
A1 Elementar - -
A2 Pre-intermediar 3.5 A2 Key (KET)
B1 Intermediar 4-5 B1 Preliminary (PET)
B2 Intermediar superior 5.5-6.5 B2 First (FCE)
C1 Avansat 7-8 C1 Advanced (CAE)
C2 Experimentat 8.5-9 C2 Proficiency (CPE)

Niveluri de limba engleză