C1 English level, image

Nivelul C1 corespunde utilizatorilor experimentați ai limbii, care pot efectua activități complexe legate de situații sociale, academice și profesionale. 

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEFR) are șase niveluri, de la A1 pentru începători până la C2 pentru utilizatorii care stăpânesc bine limba. Nivelurile sunt împărțite în trei blocuri: A sau utilizator de bază, B sau utilizator independent și C sau utilizator experimentat.

Ce poate face un cursant de limba engleză de nivelul C1?

Cursanții care obțin nivelul C1:

  • pot înțelege o gamă largă de texte mai lungi și mai solicitante și pot recunoaște înțelesul implicit al acestora;
  • se pot exprima fluent și spontan, fără să caute în mod evident expresia potrivită;
  • pot utiliza limba în mod flexibil și eficient în scopuri sociale, academice și profesionale. Pot redacta texte clare, bine structurate și detaliate pe subiecte complexe, demonstrând utilizarea corectă a schemelor de organizare, a conexiunilor și a elementelor de coeziune.

Vezi și