B1 English level, image

Nivelul B1 corespunde utilizatorilor independenți ai limbii, care pot înțelege informații despre subiecte familiare.

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEFR) are șase niveluri, de la A1 pentru începători până la C2 pentru utilizatorii care stăpânesc bine limba. Nivelurile sunt împărțite în trei blocuri: A sau utilizator de bază, B sau utilizator independent și C sau utilizator experimentat.

Ce poate face un cursant de limba engleză de nivelul B1?

Cursanții care obțin nivelul B1:

  • pot înțelege ideile principale ale unor texte clare, în limbaj standard, dacă acestea se referă la subiecte cu care sunt familiarizați, fie că este vorba despre muncă, studiu sau timp liber;
  • se pot descurca în majoritatea situațiilor care ar putea apărea în timpul unei călătorii în regiunile în care se folosește această limbă;
  • pot redacta texte simple și coerente despre subiecte cu care sunt familiarizați sau de care sunt interesați personal;
  • pot descrie experiențe, evenimente, dorințe și aspirații și pot justifica opinii sau explica planuri în mod succint.

Vezi și