C2 English level, image

Nivelul C2 corespunde utilizatorilor competenți ai limbii, care pot înțelege cu ușurință aproape tot ce aud sau citesc.

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEFR) are șase niveluri, de la A1 pentru începători până la C2 pentru utilizatorii care stăpânesc bine limba. Nivelurile sunt împărțite în trei blocuri: A sau utilizator de bază, B sau utilizator independent și C sau utilizator experimentat.

Ce poate face un cursant de limba engleză de nivelul C2?

Cursanții care obțin nivelul C2:

  • pot înțelege cu ușurință practic tot ce aud sau citesc;
  • pot sintetiza informații și argumente din diferite surse orale și scrise și le pot prezenta în mod coerent și concis;
  • se pot exprima spontan, foarte fluent și precis, diferențiind nuanțe de sens fine chiar și în situații mai complexe.

Vezi și