A1 English level, image

Nivelul A1 corespunde utilizatorilor de bază ai limbii, care pot comunica în situații cotidiene cu expresii utilizate frecvent și vocabular elementar.

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEFR) are șase niveluri, de la A1 pentru începători până la C2 pentru utilizatorii care stăpânesc bine limba. Nivelurile sunt împărțite în trei blocuri: A sau utilizator de bază, B sau utilizator independent și C sau utilizator experimentat.

Ce poate face un cursant de limba engleză de nivelul A1?

Cursanții care obțin nivelul A1:

  • pot să înțeleagă și să utilizeze expresii cotidiene foarte uzuale și fraze simple pentru nevoi imediate;
  • se pot prezenta pe ei înșiși și pe alte persoane și pot adresa și răspunde la întrebări despre aspecte personale, cum ar fi unde locuiesc, obiectele pe care le dețin și persoanele pe care le cunosc;
  • pot comunica în mod simplu dacă interlocutorul vorbește lent și clar.

Vezi și