A2 English level, image

Nivelul A2 corespunde utilizatorilor de bază ai limbii, care pot comunica folosind expresii utilizate frecvent în situații cotidiene.

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEFR) are șase niveluri, de la A1 pentru începători până la C2 pentru utilizatorii care stăpânesc bine limba. Nivelurile sunt împărțite în trei blocuri: A sau utilizator de bază, B sau utilizator independent și C sau utilizator experimentat.

Ce poate face un cursant de limba engleză de nivelul A2?

Cursanții care obțin nivelul A2:

  • pot înțelege propoziții și expresii uzuale despre subiecte familiare, inclusiv informații de bază despre ei înșiși și despre familie, cumpărături, locuri de interes și locul de muncă;
  • pot comunica în cadrul unor activități cotidiene simple, care necesită doar schimburi simple și directe de informații pe teme familiare;
  • pot descrie aspecte din trecutul propriu, din mediul înconjurător și chestiuni legate de nevoile lor imediate, folosind un limbaj simplu.

Vezi și