B2 English level, image

Nivelul B2 corespunde utilizatorilor independenți ai limbii, care pot înțelege ideile principale ale unor texte complexe și se simt bine într-un mediu în care se vorbește limba engleză.

Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine (CEFR) are șase niveluri, de la A1 pentru începători până la C2 pentru utilizatorii care stăpânesc bine limba. Nivelurile sunt împărțite în trei blocuri: A sau utilizator de bază, B sau utilizator independent și C sau utilizator experimentat.

Ce poate face un cursant de limba engleză de nivelul B2?

Cursanții care obțin nivelul B2:

  • pot înțelege ideile principale ale unui text complex, atât pe teme concrete, cât și abstracte, inclusiv discuții tehnice în domeniul lor de specializare;
  • pot interacționa cu un grad de fluență și spontaneitate care face ca interacțiunea regulată cu vorbitori de limba engleză să fie posibilă fără efort pentru ambele părți;
  • pot redacta texte clare și detaliate pe o gamă largă de subiecte și pot explica un punct de vedere asupra unei probleme de actualitate, prezentând avantajele și dezavantajele diferitelor opțiuni.

Vezi și