Doi copii de clase primare, fată și băiat, la școală, completând caiete de exerciții cu creionul.

Știm puține lucruri despre modul în care se învață și se predă matematica în România, în special în învățământul primar. Pentru a înțelege și a îmbunătăți educația matematică, este esențial să investigăm întâi practicile de învățare și predare în România la nivelul învățământului primar, acolo unde se pun bazele gândirii matematice.

British Council, în parteneriat cu Romanian-American Foundation, a realizat o cercetare supervizată academic de Universitatea din Bristol și condusă de profesorul Alf Coles, pentru o mai bună înțelegere a domeniului. O echipă de șapte experți români a participat activ la cercetarea de teren.

Înțelegerea predării și învățării matematicii în învățământul primar

Cercetarea a urmărit să:

  • Ofere o perspectivă asupra nevoilor legate de matematică ale profesorilor și elevilor din școlile primare din România.
  • Evalueze nivelurile actuale, practicile de predare și nevoile profesorilor și elevilor din clasele 0-4.
  • Exploreze principalele domenii de dezvoltare a predării matematicii.
  • Facă recomandări pentru dezvoltarea unor intervenții viitoare.

Inițiativa a inclus designul și utilizarea a 10 instrumente de cercetare și include:

  • Opiniile a 775 de profesori din învățământul primar exprimate în chestionare online
  • 41 de observații la clasă în 40 de clase din 40 de localități (rural, urban mic, orașe) din 10 județe din România
  • 41 de grupuri de discuții cu elevii din 40 de școli
  • 2 focus grupuri cu formatori de cadre didactice, inspectori școlari, experți din partea autorităților naționale din domeniul educației, ONG-uri care lucrează cu profesorii din învățământul primar

Studiul Romanian Primary Mathematics (RPMS)

Raportul oferă o perspectivă asupra bunelor practici existente și a domeniilor de dezvoltare, inclusiv recomandări pentru îmbunătățirea practicilor actuale. Constatările și metodologia sunt incluse în raportul "Romanian Primary Mathematics Study (RPMS)", pe care îl puteți consulta mai jos.

Rezultatele raportului au fost disemninate unui grup de 40 de experți din instituții publice de învățământ, profesori universitari care formează profesori de învățământ primar, instituții care elaborează politici educaționale și efectuează cercetări, inspectori școlari și ONG-uri care lucrează cu profesorii din învățământul primar.