Resurse pentru educaţia vocaţională
Resurse pentru educaţia vocaţională

Echipa "Skills for Employability" coordonată de către British Council România a lucrat în parteneriat cu agențiile guvernamentale naționale, sectorul educațional și instituţii din mediul de afaceri pentru a crește gradul de angajabilitate al elevilor din clasele de agroturism și turism rural. Acest lucru s-a realizat prin dezvoltarea unui cadru de pregătire și calificare de înaltă calitate, precum și a resurselor de învățare.

Mai multe detalii despre cele două proiecte locale derulate în cadrul programului Skills for Employability se găsesc mai jos:

1. Noi Competențe Profesiile Secolului XXI

Colaborăm cu Ministerul Educației Naționale și Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT) în cadrul proiectului Noi Competente Profesiile Secolului XXI pentru a crea cadrul de competențe, curriculum și activități de învățare pentru clasele de agroturism și turism rural din învățământul profesional și tehnic. 

Membrii proiectului sunt profesori din filiera tehnică profesională, angajatori și reprezentanți ai instituțiilor din domeniul turismului rural. Aceștia au lucrat sub îndrumarea unui consultant din Marea Britanie și a experților din partea CNDIPT. Rezultatele proiectului sunt diseminate pe scară largă în rândul profesorilor, elevilor și reprezentanților mediului de afaceri din România și din alte țări europene. Puteți vizualiza setul de unități de lucru pe teme de agroturism și turism rural pentru activitatea la clasă.

2. Engleza pentru domeniile agroturism şi turism rural

Acest proiect local are drept scop perfecționarea limbii engleze pentru agroturism și turism rural, care este o componenta-cheie în creșterea șanselor de angajabilitate în acest domeniu. 

Profesori de limba engleză din învățământul profesional și tehnic au lucrat sub îndrumarea unui consultant din Marea Britanie la un cadru de conținuturi și competențe și activități de învățare a limbii engleze pentru acest domeniu în completarea curriculum-ului revizuit pentru domeniul turism. 

Puteţi vizualiza setul de unități în limba engleză pentru agroturism și turism rural.

Pentru mai multe informații despre proiectele Noi Competențe Profesiile Secolului XXI și Engleza pentru domeniile agroturism şi turism rural (EART), contactează-ne.

Engleza pentru lumea muncii - English for the World of Work (EFWW)

Proiectul are drept scop dezvoltarea deprinderilor de limbă engleză, a metodelor și materialelor în școlile tehnice vocaționale pentru a sprijini învățarea centrată pe elev și o cunoaștere sporită a nevoilor și cerințelor din industrie și din alte sectoare economice.

Proiectul prevede introducerea unei ore opționale pe durata a doi ani pentru elevii claselor a X-a, continuând cu clasele a XI-a în anul școlar următor.

PRIMUL AN DE PROIECT

Pentru a identifica aspectele limbii engleze necesare în sectoare specifice, elevii au urmat un curs de introducere în cercetarea pieței muncii bazat pe curriculum și programă, care a inclus activităţi pentru elevi şi notele profesorului. Cercetarea de piață s-a făcut, în principal, în instituțiile în care elevii realizau practică. Rezultatele cercetării făcute de școli și raportul final al cercetării au fost prezentate la sfârșitul primului an de proiect.

AL DOILEA AN DE PROIECT

În al doilea an de proiect, s-a urmărit ca profesorii să parcurgă împreună cu elevii curriculum-ul și programa de elaborare a unor materiale pentru a reflecta aspecte lingvistice identificate în primul an de proiect. Elevii au elaborat lecţii, în cadrul proiectului, care au fost prezentate la sfârșitul celui de-al doilea an. Accesează exemple de lecţii.

Vezi și