Acest videoclip explică aspectele de lexic si vocabular care sunt luate în considerare la evaluarea probei de Vorbire a testului IELTS, inclusiv noțiuni de colocație, conotație și folosirea expresiilor mai puțin comune. Vei afla și sugestii despre cum îți poți îmbunătăți vocabularul de limba engleză.