Credem că un sector cultural înfloritor contribuie la o lume mai conectată, mai sigură și mai prosperă. Cultural Skills reuneşte cunoștințele și aptitudinile care sprijină sectorul cultural și îi permit să înflorească.

Rețelele noastre globale asigură cunoștințe și încredere pentru a sprijini un program de consolidare a capacităților care abordează problemele locale și leagă resursele culturale ale Marii Britanii de cele ale altor țări.

Lucrăm cu formatori, instituții educaţionale și organizații culturale pentru a satisface cererea globală, dezvoltând abilităţile unor persoane calificate și talentate.

Facilităm dialogul și pregătirea prin programe de cursuri și ucenicie care inspiră schimbarea și dezvoltă un sector durabil în întreaga lume.

Proiectul Live Skills

Proiectul Live Skills a iniţiat şi dezvoltat 3 programe de învățământ inovatoare pentru educația și formarea profesională a celor din sectoarele audiovizualului și spectacolelor live.

Obiectivele principale ale proiectului au fost legate de creșterea competențelor în aceste sectoare, de la aptitudinile antreprenoriale și manageriale la utilizarea tehnologiilor digitale de ultimă generaţie.

Aceste programe de învățare au fost concepute pentru două profesii din domeniul audiovizual: Sound Managers și Editori video / film și au acoperit următoarele domenii: Managementul artelor, Tehnologii noi digitale şi Antreprenoriatul cultural

Condus de British Council, proiectul a implicat nouă parteneri din patru țări (Bulgaria, Grecia, România și Marea Britanie) și doi parteneri asociați la nivel european.

Află mai multe despre proiect. 

Link-uri externe