People talking

British Council a jucat un rol activ în iniţierea de parteneriate între instituţiile de învăţământ superior din România şi Marea Britanie. De asemenea, încurajăm colaborarea dintre instituţiile de învăţământ superior, sectorul privat, instituţiile guvernamentale, reprezentanţi non-guvernamentali, profesori universitari, departamente şi organizaţii din societatea civilă.

Recentele parteneriate încheiate împreună cu Academia de Studii Economice, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi şi Universitatea Politehnică din Bucureşti ne-au oferit un cadru de colaborare pentru dezvoltarea următoarelor activităţi:

  • Organizarea de workshop-uri de redactare pentru articolele de cercetare ştiinţifică pentru studenţii de la programele de master și doctorat. Aceste cursuri au fost derulate împreună cu Departamentul de Limbi Moderne şi Comunicare de Afaceri din cadrul Academiei de Studii Economice şi University of Leicester;
  • Participarea reprezentanţilor Academiei de Studii Economice şi a Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi la conferinţa Going Global unde vor susţine prelegeri pe tema Educaţiei Globale – economiile bazate pe cunoaştere în secolul al XXI-lea, Global education: knowledge-based economies for 21st century nations;
  • Dezvoltarea strategiilor existente în învăţământul superior prin parteneriate cu universităţi din Marea Britanie.

Colaboarea cu Universitatea Bucureşti va continua în această vară prin co-organizarea şcolii de vară "The Creativity for Excellence". Acest program va sprijini dezvoltarea industriilor creative şi va stimula creativitatea individuală, abilitățile şi talentul studenţilor din România.